Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa chrámu bohoslužieb:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:30
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!
 

Najbližšie (verejne) slávené liturgie.

Na nedeľnajšie je nutné sa zaregistrovať na priložených linkoch.

11.5.2021 Utorok :: 15:45 :: Liturgia. bl. hieromučeník Vasiľ Hopko, biskup mučeník
13.5.2021 Štvrtok :: 15:30 ::  Liturgia. Prikázaný sviatok. Nanebovstúpenie. Myrovanie.
15.5.2021 Sobota :: 15:00 :: Liturgia. Úmysel: *Jaroslav s rod., Radomír s rod. 
15.5.2021 Sobota :: 15:50 :: Veľká večiereň na nedeľu
16.5.2021 Nedeľa :: 10:30 :: Liturgia. 6. hlas. Siedma nedeľa po Pasche – svätých otcov prvého ekumenického nicejského snemu. Poprazdenstvo Nanebovstúpenia. Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého. (link na prihlásenie)
----------------
18.5.2021 Utorok :: 15:45 :: Liturgia. Úmysel: +Jarmila
20.5.2021 Štvrtok :: 7:45 :: Liturgia: Úmysel: +Juraj
22.5.2021 Sobota :: 14:30 :: Liturgia s panachýdou a čítaním hramôt. Sobota pred Päťdesiatnicou. Piata zádušná sobota.
23.5.2021 Nedeľa :: 10:30 :: Liturgia. Zostúpenie Svätého Ducha. Päťdesiatnica. Myrovanie. (link na prihlásenie)

 
Online vysielanie liturgií:
po ukončení zákazu verejného slávenia, liturgie z našej farnosti nebudú ďalej vysielané. Naďalej môžte sledovať liturgie vďaka www.logos.tv


Vysielanie bude prebiehať cez Facebook alebo na odkaze twitch.tv/grkatpd
Čo je k tomu nutné:
1. prihláste sa na svoj účet FB, ak máte konto. Ak nie, je nutné si ho založiť.
2. dajte si vyhľadať úžívateľa "grkatpd" alebo "jozef durkot" - profilová fotka je fotka Sedmopočetníkov. (https://www.facebook.com/grkatpd)
3. požiadajte o priateľstvo a napíšte správu, že chcete sledovať stream.
4. budete priradení do skupiny, ktorá bude môcť sledovať video. Je nutné to pozvanie do skupiny akceptovať.
5. v deň vysielania a v stanovenom čase môžte cez svoje FB konto sledovať vysielanie. Bude tam výzva na sledovanie videa.
Na odkaze twitch.tv/grkatpd bez nutnosti prihlasovania, či registrácie.

Od 1.4.2021 sú umožnené aj individuálne návštevy chrámov 
pri zachovaní hygienických predpisov (nebyť chorý, mať respirátor, nezhromažďovať sa, čisté ruky, ...  ). Preto po každom slávení je možné prísť individuálne (bez strachu z policajnej kontroly) prijať Eucharistiu. Rovnako je možné dohodnúť sa na individuálnej svätej spovedi.


Od 19.4.2021 sú opäť povolené verejné slávenia bohoslužieb. 
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_186.pdf

Čo sa týka konkrétne nás:
- maximálne 23 ľudí v chráme starších ako 10 rokov (mladší sa nepočítajú)
- 2 metre medzi osobami, ktoré nie sú členovia jednej domácnosti
- negatívny test nie je nutný
- respirátor povinný
 
Nedeľné liturgie o 10:30: 
bude sa treba na ňu prihlásiť - online formulár (viď link nižšie), alebo ma kontaktovať telefonicky alebo mailom. 
Ak by sme prekročili limit, tak sú 2 možnosti:
1. tí, ktorí sú nad počet budú môcť byť vonku pred chrámom. 
2. v sobotu o 15:45 sa spraví liturgia s nedeľnajšou platnosťou a tak veriaci budú môcť prísť tam.
To platí len pre nedeľné slávenia. Počas týždňa tento problém s kapacitou (pravdepodobne) mať nebudeme.

Stále platí dišpenz od povinnej účasti na liturgiách pre tých, ktorí sa z objektývnych príčin ich nemôžu zúčastniť (obavy z nákazy, karanténa, ...)
 

OPATRENIA pri účasti na liturgiách a návštevách chrámu platné od 19.4. do odvolania:

- maximálny počet účastníkov liturgického slávenia je 23 ľudí vo veku nad 10 rokov
- dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi (neplatí pre ľudí žijúcich v jednej domácnosti)

- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami - respirátor FFP2 alebo obdobný (KN95, FFP3).
- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky alebo používame rukavice
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum
- SVÁTE PRIJÍMANIE sa podáva STRIKTNE na ruku (alebo veriaci si berie sám z diskosu).


Dišpenz od účasti na svätých liturgiách

Stále je v platnosti biskupmi vyhlásený dišpenz od povinnej účasti na svätých liturgiách v prikázané sviatky a nedele.
Ak ste v ohrozenej skupine ľudí covidom (starší ľudia, ľudia s chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva, ľudia s oslabenou imunitou, pred plánovaným operačným zákrokom, ... ) je na vašom zvážení účasť na liturgii. Vyhnite sa riziku nákazy. 


Možnosti podpory našej farnosti: 
Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

IČO farnosti: 42274966

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


FARSKÁ RADA

Ďňa 23.2.2020 prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 
8.12.2019 :: UVEDENIE NOVÉHO SPRÁVCU FARNOSTI V PRIEVIDZI
 
Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.