Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


najbližšie:
Kvetná nedeľa 14. apríla 2019
7:00 hod.
- sv. liturgia, požehnanie ratolestí, myrovanie (* Jiřina - od p. Čavojčínová)  


nasledujúce:         
Svätý a veľký piatok 19. apríla 2019
17:00 hod.
- Večiereň s uložením pláštenice do hrobu


Svätá a veľká sobota 20. apríla 2019
17:00 hod.
- Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Svätá a veľká NEDEĽA PASCHY 21. apríla 2019
5:45 hod.
- Utiereň vzkriesenia
7:00 hod. - Sv. liturgia, požehnanie pokrmov (pasky)

Svetlý pondelok
22. apríla 2019
10:30 hod.
- Sv. liturgia, sprievod okolo chrámu, myrovanie


Tomášová nedeľa 28. apríla 2019
15:00 hod.
- Sv. liturgia (+ Mária a Michal Chochoľákoví)
Bohoslužobný poriadok (všeobecný)

1. nedeľa v mesiaci - 10:30 hod.

2. a 4. nedeľa v mesiaci - 15:00 hod. 

3. nedeľa v mesiaci - 7:00 hod. (alebo podľa aktuálnych oznamov) 

          5. nedeľu v mesiaci sv. liturgie v Prievidzi nebývajú.

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

 
Výnimky:

- na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 21. apríla 2019 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

 

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.