Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:45
Bežný deň - Streda, Piatok: 15:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 12. apríla 2020 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!
 

Nasledujúce vyhlásené:

Počnúc 9.5. začíname opäť verejné slávenie bohoslužieb za účasti veriacich pri dodržaní týchto predpísaných pravidiel: 
- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško,
šatka apod.)
- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum
- v chráme dodržiavame dvojmetrový odstup od ostatných veriacich. Toto sa nevzťahuje
na členov jednej rodiny.
- na sv. prijímanie prichádzame v dvojmetrových odstupoch a eucharistiu prijímame do
ruky, pričom si ju hneď pred kňazom vložíme do úst a neodchádzame s eucharistiou
preč

28.5. Štvrtok :: 15:45 :: Liturgia. Úmysel: + Maria, Ján Labikovi.
30.5. Sobota :: 15:00 :: Liturgia, Piata zádušná sobota. Panachýda s hramotami
30.5. Sobota :: 16:00 :: Večiereň s lítiou na sviatok Zoslania Svätého Ducha
31.5. Nedeľa :: 10:30 :: Liturgia, Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha. Myrovanie
  1.6. Pondelok :: 15:45 :: Odporúčaný sviatok. Pondelok Svätého Ducha.
  4.6. Štvrtok :: 15:45 :: Liturgia. Úmysel: +Ján Hakoš
  6.6. Sobota :: 15:00 :: Liturgia. 
  6.6. Sobota :: 16:00 :: Veľká večiereň na nedeľu
  7.6. Nedeľa :: 10:30 :: Liturgia. Nedeľa všetkých svätých.

Dvojtýždenník Hlas sedmopočetníkov:

24.5.2020
9.5.2020

25.4.2020
29.3.2020

15.3.2020

1.3.2020
16.2.2020
2.2.2020
19.1.2020
1.1.2020


Možnosti podpory našej farnosti: 
Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


FARSKÁ RADA

Ďňa 23.2. prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 
8.12.2019 :: UVEDENIE NOVÉHO SPRÁVCU FARNOSTI V PRIEVIDZI
 
V nedeľu 8.decembra 2019 pri sv. liturgii o 15:00 hod. v mariánskom chráme v Prievidzi bude uvedený nový správca gréckokatolíckej farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi a uskutoční sa kánonické prevzatie farnosti.
Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Nový správca farnosti bude teda prvým kňazom, ktorý bude trvalo bývať v Prievidzi (na tento účel zakúpilo bratislavské biskupstvo byt na ul. Makovického 12 na sídlisku Sever v Prievidzi, kde bude aj sídlo farnosti a farský úrad). Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.
12 rokov a 5 mesiacov sme boli v pravidelnom kontakte pri sv. liturgiách i iných príležitostiach. Za tento čas sme Bohu vďační a veríme, že aj naďalej budeme v modlitbách spojení.

 Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.