Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


najbližšie:
nedeľa 8. decembra 2019 o 15:00 hod. - uvedenie do úradu nového správcu farnosti 

nasledujúce:       
nedeľa 15. decembra 2019 o 10:30 hod.
nedeľa 22. decembra 2019 o 10:30 hod.
utorok 24. decembra 2019 o 14:00 hod. - večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
streda 25. decembra 2019 o 10:30 hod. - sv. liturgia a myrovanie
štvrtok 26. decembra 2019 o 10:30 hod.
streda 1. januára 2020 o 10:30 hod. - sv. liturgia a myrovanie
pondelok 6. januára 2020 o 10:30 hod. - sv. liturgia, veľké jordánske svätenie vody  a myrovanie
 
UVEDENIE NOVÉHO SPRÁVCU FARNOSTI V PRIEVIDZI
 
V nedeľu 8.decembra 2019 pri sv. liturgii o 15:00 hod. v mariánskom chráme v Prievidzi bude uvedený nový správca gréckokatolíckej farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi a uskutoční sa kánonické prevzatie farnosti.
Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Nový správca farnosti bude teda prvým kňazom, ktorý bude trvalo bývať v Prievidzi (na tento účel zakúpilo bratislavské biskupstvo byt na ul. Makovického 12 na sídlisku Sever v Prievidzi, kde bude aj sídlo farnosti a farský úrad). Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.
12 rokov a 5 mesiacov sme boli v pravidelnom kontakte pri sv. liturgiách i iných príležitostiach. Za tento čas sme Bohu vďační a veríme, že aj naďalej budeme v modlitbách spojení.Bohoslužobný poriadok (všeobecný) - od 1.12.2019 sa bude upravovať

1. nedeľa v mesiaci - 10:30 hod.

2. a 4. nedeľa v mesiaci - 15:00 hod. 

3. nedeľa v mesiaci - 7:00 hod. (alebo podľa aktuálnych oznamov) 

          5. nedeľu v mesiaci sv. liturgie v Prievidzi nebývajú.

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

 
Výnimky:

- na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 12. apríla 2020 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

 

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.