Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


najbližšie:
nedeľa 6. októbra 2019 o 10:30 hod.

nasledujúce:         
sobota 12. októbra 2019 - kostol Zemianske Kostoľany 15:00 hod. - sobáš Ivany Čekanovej a Petra Bartu   
nedeľa 13. októbra 2019 o 15:00 hod.       + Kvetoslava Kačerová
nedeľa 20. októbra 2019 o 12:00 hod.   
nedeľa 27. októbra 2019 o 15:00 hod.       + Mária a Andrej (p. Jeckelová)     


Bohoslužobný poriadok (všeobecný)

1. nedeľa v mesiaci - 10:30 hod.

2. a 4. nedeľa v mesiaci - 15:00 hod. 

3. nedeľa v mesiaci - 7:00 hod. (alebo podľa aktuálnych oznamov) 

          5. nedeľu v mesiaci sv. liturgie v Prievidzi nebývajú.

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

 
Výnimky:

- na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 12. apríla 2020 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

 

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.