Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:45
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 4. apríla 2021 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. #

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!

OPATRENIA pri účasti na liturgiách a návštevách chrámu platné do odvolania:

- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šatka apod.)
- maximálny počet účastníkov liturgického slávenia je 50 ľudí (všetkých prítomných). 

- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky alebo používame rukavice
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum

Dišpenz od účasti na svätých liturgiách

Momentálne je biskupmi opäť vyhlásený dišpenz od povinnej účasti na svätých liturgiách v prikázané sviatky a nedele.
Ak ste v ohrozenej skupine ľudí covidom (starší ľudia, ľudia s chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva, ľudia s oslabenou imunitou, pred plánovaným operačným zákrokom, ... ) je na vašom zvážení účasť na liturgii. Vyhnite sa riziku nákazy. 

OD 15.10. (štvrtok) prechádzame na mimoriadny režim slúženia kvôli karanténnym opatreniam.

Liturgie budú slávené s účasťou max. 6 ľudí vrátane kňaza. 

Po každej liturgii budú môcť veriaci, ktorí neboli účastní priamo liturgie, pristúpiť k svätému prijímaniu. To je - prísť v čase konca liturgie, počkať, až chrám opustia prítomní veriaci a po jednom vstupovať pre krátku modlitbu a následné príjmanie. 

Úmysly liturgií budú odslúžené tak, ako boli naplánované, pokiaľ to veriaci, ktorí dali konkrétny úmysel, nebudú chcieť zmeniť.
V sobotu sa bude sláviť sv. liturgie s platnosťou za nedeľu o 16:00

Najbližšie liturgie s úmyslami veriacich z farnosti:
15:10. Štvrtok :: Slúžená súkromne  :: Liturgia. Úmysel: *Simonka, Janka
17.10. Sobota :: 16:00 :: Liturgia s nedeľnou platnosťou. Úmysel: + Kvetoslava.  7:00 - 17:20 sv. Prijímanie
18.10. Nedeľa :: 9:00 :: Liturgia. 3.hl, Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. 20. nedeľa po Päťdesiatnici. Úmysel za farnosť. 10:00 - 10:45 sv. Prijímanie
20.10. Utorok :: 15:45 :: Liturgia. 16:40 - 17:00 sv. Prijímanie
22.10. Štvrtok :: 7:45 :: Liturgia. 8:40 - 9:00 sv. Prijímanie
24.10. Sobota :: 16:00 :: Liturgia s nedeľnou platnosťou. Úmysel: + rod. Chochoľakova. 17:00 - 17:20 sv. Prijímanie
25.10. Nedeľa :: 9:00 :: Liturgia. 4.hl., 21. nedeľa po Päťdesiatnici. Úmysel za farnosť.  10:00 - 10:45 sv. Prijímanie

 

Možnosti podpory našej farnosti: 
Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


FARSKÁ RADA

Ďňa 23.2. prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 
8.12.2019 :: UVEDENIE NOVÉHO SPRÁVCU FARNOSTI V PRIEVIDZI
 
Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.