Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa chrámu bohoslužieb:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) - sledujte aktuálne oznamy.
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30

Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:30 alebo 18:00
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45, Sobota - 17:00 s nasledujúcou večierňou
(podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!

 

Údaje zo sčítania obyvateľov v r. 2021 týkajúce sa našej farnosti

Počet gréckokatolíkov v okrese Prievidza:

Prievidza: 266
Partizánske: 130 (Liturgie každú prvú nedeľu v mesiaci. Farský kostol Božského srdca)
Handlová: 88 (Liturgie každú poslednú nedeľu v mesiaci. Farský kostol sv. Kataríny)
Bánovce nad Bebravou: 81
Bošany: 27
Nitrianske Pravno: 26
Nováky: 22
Kanianka: 18
Kľačno: 18
Nedožery-Brezany: 17
Bojnice: 15
Chynorany: 14
Horná Ves: 14
Liešťany: 14
Lehota pod Vtáčnikom: 13
Pažiť: 12
Veľké Uherce: 12
(uvádzam len obce s počtom grkat veriacich nad 10)


AKTUALITY z našej farnosti:

Prihlasovanie detí na letný tábor našej eparchie LET2022

Na tomto odkaze: https://forms.gle/KPc485QW8PYVuZjS9


Tešíme sa na vás.

-----

Ostávajme v pokoji

"Pokoj s tebou, ohlasovateľ blahozvesti" + toto hovorí kňaz diakonovi, po prečítaní Evanjelia. To hovorím aj vám, lebo aj vy máte byť svedkami - ohlasovateľmi Evanjelia, práve v tejto dobe. Buďte aj napriek aktuálnej situácii nositeľmi pokoja a radosti pre ľudí naokolo, a nie frfľaví šomraví svedkovia tohto sveta.  :)

Svedčíme o Kristovi, či o pominuteľnom svete? Tak mu buďme verní svedkovia.

----- 

Veľký pôst, Svätá štyridsiatnica - modlitba, pôst a almužna

Človek, ktorý sa postí, nemá silu útočiť a bojovať, lebo bojuje sám so svojimi žiadosťami.
Človek, ktorý sa postí, nemá prečo brať cudzie, on sa aj svojho v pôste zrieka.
Človek, ktorý sa postí, neberie iným slobodu, lebo sám sa snaží v pôste stať sa slobodným tomuto svetu.
 
Človek, ktorý sa modlí, jeho myseľ je naplnená Bohom a nie prázdnym mudrovaním.
Človek, ktorý sa modlí, nie je sudcom, ale prosí Sudcu o zmilovanie.
Človek, ktorý s modlí, nestojí o svetskú slávu, lebo uznáva len slávu Božiu.

 


Najbližšie slávené liturgie

Začíname /skúšobne/ sláviť liturgie pravidelne aj v Partizánskom a v Handlovej.
 
Deň Čas Bohosluža Úmysel
31.7. Nedeľa 10:30 Liturgia. Nedeľa 8.týždňa po 50tnici. 7.hlas, Predprazdenstvo vynesenia úctihodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý spravodlivý Eudokim. 
Farské oznamy
*za veriacich farnosti
13.8. Sobota 19:15 Akatist k presvätej Bohorodičke v rámci mariánskej púte - mariánsky vŕšok (podľa počasia)  
14.8. Nedeľa 7:30 Liturgia (v rámci mariánskej púte). Nedeľa 10.týždňa po 50tnici. 1.hl., Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sv. prorok Micheáš
Farské oznamy
*za veriacich farnosti
15.8. Pondelok 15:30 Liturgia. Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny – Uspenije. Prikázaný sviatok. Myrovanie.  *za veriacich farnosti
18.8. Štvrtok 7:45 Liturgia. Sv. mučeníci Flórus a Laurus. +Apolónia
20.8. Sobota 17:00 Liturgia. Sv. prorok Samuel. *Rafaela
20.8. Sobota 18:00 Farský večer v priestoroch fary sv. Bartolomeja  
21.8. Nedeľa 10:30 Liturgia. Nedeľa 11. týždňa po Päťdesiatnici, 2.hl., Poprazdenstvo Zosnutia. Sv. apoštol Tadeáš, sv. mučenica Bassa.  *za veriacich farnosti
25.8. Štvrtok 15:45 Liturgia. Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen. Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja. Svätý apoštol Títus. *Ľudovít a Silvia
27.8. Sobota 17:00 Liturgia. Náš prepodobný otec Pimen *Irena a Marta
27.8. Sobota 17:45 Veľká večiereň na nedeľu  
28.8. Nedeľa 10:30 Nedeľa 12. týždňa po 50tnici. 3.hlas. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský biskup *za veriacich farnosti
28.8. Nedeľa 16:30 Liturgia Handlová.  

Liturgie mimo nášho Mariánskeho chrámu:

Miesto slávenia Dátum Čas Poznámka
Partizánske - kostol Božského Srdca Ježišovho 2.októbra 16:30 Každá prvá nedeľa mesiaca
Handlová - kostol sv. Kataríny 28. júla 16:30 Každá posledná nedeľa mesiaca

Hlas Sedmopočetníkov - dvojtýždenník

r. 2022
14.8.2022

31.7.2022,
 17.7.20223.7.202219.6.20225.6.2022, 22.5.20228.5.2022, 24.4.202210.4.202227.3.202214.3.2022, 27.2.202213.2.2022, 30.1.202216.1.20222.1.2022
r. 2021

19.12.202122.11.20217.11.202124.10.202110.10.2021
26.9.202112.9.202129.8.202115.8.20211.8.202118.7.20214.7.2021, 20.6.2021.
6.6.202123.5.2021,  9.5.202124.4.202131.1.2021
r. 2020
28.12.202013.12.202029.11.2020
15.11.202025.10.202011.10.202028.9.202013.9.202030.8.202016.8.20203.8.2020
19.7.20205.7.202021.6.2020,  7.6.202024.5.2020,10.5.202025.4.2020
29.3.202015.3.20201.3.202016.2.20202.2.202019.1.20201.1.2020


Udalosti z našej farnosti

24.7.2022 Farský odpust

Ďakujeme všetkým za účasť. Tu je zopár fotiek. 

12.9.2021 Farský deň - opekačka

Opekačka bola nádherná a požehnaný čas. Vďaka.
Fotogaléria z opekačky na tomto odkaze: OPEKAČKA 2021

 

1.8.2021 :: Odpust (hody) ku sviatku Sedmopočetníkov, patrónov našej farnosti 2021:

Drahí bratia a sestry, vďaka za účasť, za jednotu v Eucharistickom Kristovi.
Možno pre tých, ktorí neboli prítomní alebo by si radi znova vypočuli homíliu otca vladyku Petra, ktorá zaznela na odpuste, prinášam možnosť si ju vypočuť, stiahnuť na tomto odkaze:

homília vladyku Petra 1.8.2021

Fotky z odpustu na odkaze: foto sú v dvoch adresároch (od 2 fotografov).
Ak by odkaz nefungoval, prosím, kontaktujte ma na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
 


Možnosti podpory našej farnosti: 

Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

O farnosti

IČO farnosti: 42274966

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Farská rada

Ďňa 23.2.2020 prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 

Uvedenie nového správcu farnosti v Prievidzi

Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.