BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

Pozývame Vás
na prednášku kňaza o. Jozefa Marettu
na tému ,,Boj o maličkých“


V spolupráci s CPR Trenčín a CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne Vás v sobotu 22.4. 2017 o 13:00 pozývame na prednášku ThDr. Paed. Dr. IClic. o. Jozefa Marettu, PhD., kňaza gréckokatolíckej archieparchie Prešov a bývalého exorcistu na tému ,,Boj o maličkých“. 

V prednáške nám o. Jozef Maretta prinesie pohľad kňaza a exorcistu na vplyv dnešnej doby na malé dieťa a na ochranu detí pred nevhodnými hračkami, hrami a  rozprávkami, ktoré by mohli deťom dávať nesprávne vzory pre ich život. Prednáška bude prebiehať v refektári Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Trenčín. Pozor zmena! Vchod bude cez kaviareň Alžbetka z Mierového námestia. Počas prednášky nebude zabezpečená detská služba.

Program bude v doobedňajších hodinách prebiehať v CMŠ bl. Tarzície, Olbrachtova 28, Trenčín, kde bude o 9:00 sv. liturgia, po nej priestor na diskusiu a rozhovory pre rodičov detí z CMŠ bl. Tarzície.