BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

Pri príležitosti 125. výročia založenia
Kongregácie Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 
našu farnosť, CMŠ bl. Tarzície a komunitu sestier služobníc v Trenčíne
navštívi ikona blaženej Jozafáty – zakladateľky, s jej relikviami

ktoré si uctíme

v stredu 18. mája 2016 pri sv. liturgii o 18:00 hod. v kaplnke sv. Anny v Trenčíne

vo štvrtok 19. mája 2016 pri sv. liturgii o 15:30 hod. v kaplnke škôlky


 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

O putovaní ikony v iných farnostiach eparchie TU.


Pozývame deti a mládež na LET 2016 - Letný eparchiálny tábor,
ktorý sa uskutoční na Telgárte od 3.7.2016 - do 8.7.2016.
Viac informácii TU.


 

Viac o aktivitách CPR Trenčín TU!

 

POZVÁNKA NA EPARCHIÁLNU PÚŤ DO ŠAŠTÍNA
4. júna 2016


 

Bratislavská eparchia pozýva na tradičnú, v poradí už ôsmu eparchiálnu púť do Šaštína za účasti bratislavského vladyku Petra Rusnáka, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. júna 2016,
na sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

Program sa začne modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke o 9.30 hod.
a po ňom bude nasledovať archijerejská sv. liturgia o 10.00 hod.,
ktorej bude predsedať bratislavský eparcha vladyka Peter (Rusnák).