BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

USMERNENIA O BOHOSLUŽBÁCH

sa riadia aktuálnym COVID AUTOMATOM  

Slava Isusu Christu!
 
Bratia a sestry, 
Pre náše chrámy platia pravidlá:

Zúčastniť sa na bohoslužbách môže maximálne 100 osôb v režime OP (čo znamená "očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch").

Pre nezaočkovaných je k dispozícii režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po osobnom dohovore s kňazom.


Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný covid pass a dodržiavanie ďalších opatrení, ktoré sú v aktuálnom období platné: pozri OPATRENIA. 

Sv. liturgie budú podľa rozpisu bohoslužieb, od 12.1.2022 bez zapisovania sa a nahlasovania sa vopred. 
 
Po každej sv. liturgii (rozpis) bude možnosť prísť na sv. prijímanie (prípadne sv. spoveď). Nedeľná sv. liturgia bude prenášaná cez našu facebookovú stránku: Gréckokatolícka farnosť Trenčín | Facebook
 
S pozdravom a požehnaním do nastávajúcich dní
o. Igor Cingeľ, Trenčín


 Prehľad online gréckokatolíckych bohoslužieb celej

 

Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

 


undefined

 

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.