BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

Pozvánka na uspenský odpust do ĽutinyPrešovská archieparchia pozýva na tradičný uspenský odpust do Ľutiny, ktorý sa koná 17.-18. augusta 2019 pri príležitosti sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky. Program je na priloženom plagáte:

20190716_plagat_lutina_2019

Srdečne pozývame všetkých kňazov a veriacich na archieparchiálnu odpustovú slávnosť v Ľutine v sobotu 17. a v nedeľu 18. augusta 2019.

V nedeľu pri archijerejskej svätej liturgii bude hlavným celebrantom a hlavným kazateľom prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Archijerejskú svätú liturgiu v sobotu 17. augusta o 18.00 h bude v priamom rozhlasovom prenose vysielať Rádio Lumen a archijerejskú svätú liturgiu v nedeľu 18. augusta o 10.00 h v priamom televíznom prenose RTVS.

Bližší program nájdete v prílohe, alebo na webovej stránke www.bazilikalutina.sk.

Zdroj:  Prešovská archieparchia / grkatpo.sk
Ilustračná snímka


 

 

Infolist


GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ
TRENČÍN, PRIEVIDZA, TRNAVA A BRATISLAVA

FARSKÁ PÚŤ PO STOPÁCH SV. SEDMOPOČETNÍKOV

Macedónsko: SKOPJE, OCHRID - Albánsko: BERAT - Grécko: SOLÚN         
(28. august - 5. september 2019)

 

Drahý pútnik, prečítaj si veľmi pozorne tieto praktické informácie:
Pripravujeme sa na spoločnú Púť po stopách sv. Sedmopočetníkov. Nie je to len poznávací zájazd, ale hlavne  púť s duchovným významom. Hlavným cieľom púte je absolvovať duchovnú púť na svätých miestach spojených s úctou k našim vierozvestcom a ich žiakom (sv. Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Sáva, Naum a Angelár).

 

Začiatok púte: Na púť odchádzame v stredu 28/08. Nástupné miesta:

-  Trenčín – odchod o 16.00 (zraz o 15:45)

-  Trnava – odchod o 17.00 (zraz o 16:45)

-  Bratislava – odchod o 18.00. (zraz o 17.45) od cerkvi

 

Podľa inštrukcii vodičov si naložíte všetku batožinu do spodného batožinového priestoru autobusu. Na palubu si zoberte len základné príručné veci, ktoré sa dajú uložiť do úzkej priehradky nad hlavou (trochu jedla, pitie, lieky, osobné doklady, čítanie, modlitebnú knižku „Hore srdcia“, ruženec...). Nakoľko v autobuse precestujeme stovky kilometrov, NIE JE DOVOLENÉ ukladať akékoľvek veci pod nohy a pod sedadlá!!! Počas cesty budú aj dlhšie prestávky, počas ktorých bude možné vybrať si veci na večernú, resp. rannú hygienu, veci na nocovanie v autobuse a iné.

V autobuse na dverách z vonkajšej strany bude menný rozpis obsadenia sedadiel podľa poradia, v ktorom ste sa prihlasovali na púť. Samozrejme pri usadení spolu preferujeme rodiny a manželské páry. Nakoľko ide o nadštandardný tip autobusu, všetky miesta sú plnohodnotné. Autobus je trojnápravový, čo v značnej miere znižuje mieru únavy z cestovania.

 

Koniec púte je plánovaný na štvrtok 05/09 podvečer.

Ubytovanie je rezervované 4x v „Pútnickom dome“ v Ochride v blízkosti starobylého centra zapísaného v UNESCO  a 2x v hoteli „Four Season“ v Solúne s bazénom.

Cena púte bola stanovená na 335 €. 

Stravovanie: polpenzia.

V  cene je započítané: doprava nadštandardným autobusom, polpenzia, komplexné cestovné poistenie. V cene započítané vstupy do starobylých chrámov v Ochride a plavba loďou.

Počas prestávok pri cestovaní, si môžete v autobuse zakúpiť kávu, čaj, minerálku, pivo, alebo nealko.

Poistenie: V cene je započítané aj komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov. Ak niekto má tento druh poistenia celoročne, nech to nahlási najneskôr do konca júla. Po tomto termíne nie je možné akceptovať odpočet poistného.

 

Iné praktické poznámky:

 

PLATNÝ CESTOVNÝ DOKLAD - je potrebný cestovný pas. Teraz si prosím skontrolujte platnosť !!!

 

pre duchovný program: modlitebnú knižku pre gréckokatolíkov „Hore srdcia“, sv. ruženec

pre putovanie: POHODLNÚ OBUV, 0,5 l FĽAŠU NA MINERÁLKU ALEBO VODU (je dôležité dodržiavať pitný režim!!!); pršiplášť alebo skladací dáždnik; praktickú tašku najlepšie cez rameno; fotoaparát; plavky

Osobné lieky + náplasti

 Pri vstupoch do niektorých chrámov budeme prechádzať osobnou kontrolu, z tohto dôvodu si v tento deň do príručnej batožiny neukladajte žiadne ostré predmety (nožíky, nože, nožnice, otvárač na konzervy, atď).

 Veľký pozor treba dávať na osobné veci a chrániť ich pred organizovanými skupinami zlodejov najmä na miestach s veľkým počtom ľudí. Budeme sa striktne držať plánovaného programu. Jednotlivci môžu urobiť individuálny program, ale vždy min. v 2-3 člennej skupinke. Vždy je potrebná kolektívna disciplína. Preto Vás o ňu naliehavo prosíme. ☺

 Modlitba: Na záver pripomíname dôležitosť modlitby, ktorá je základom každého božieho aj ľudského diela. Preto Vás chceme čo najúctivejšie, ale aj najnaliehavejšie poprosiť o modlitbu na úmysel zdarného priebehu púte a najmä jej duchovný osoh pre všetkých zúčastnených. Všetko ostatné podľa plánovaného orientačného  programu.

Sv. Sedmopočetníci, proste Boha za nás hriešnych!

 

Trenčín: o. Igor Cingeľ, 0911 812 255; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Trnava: o. František Fedorišin, 0911 711 304; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bratislava: o. Rastislav Čižík, 0911 400 845; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

sprievodca: o. Maroš Rinik, 0911 711 403; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 "Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár sv. sedmopočetníkom)

 

ORIENTAČNÝ PROGRAM

 

28.8. streda

15:00 odchod Trenčín; 16:00 odchod Trnava; 17:00  odchod Bratislava


29.8. štvrtok  – SKOPJE
(MACEDÓNSKO)

ráno príchod do Skopje  Prehliadka mesta. Sv.liturgia.

Skopje, hlavné mesto republiky Macedónsko, je tisícky rokov staré mesto, ktoré nesie stopy búrlivej histórie. Zároveň je to moderné mesto, ktoré ponúka bohaté kultúrne a prírodné pamiatky a možno tu osobitne zakúsiť život Balkánu. Macedónci vztýčili vo svojej metropole Skopje monumentálnu jazdeckú sochu Alexandra Veľkého a množstvom sôch si unikátne sprítomnili celú svoju históriu. Nachádza sa tam viacero zaujímavých chrámov, múzeum Matky Terezy, Kríž tisícročia, rímsky akvadukt, chrám sv.Demetra, chrám sv.Klimenta a ďalšie pamiatky.

podvečer odchod do Ochridu

príchod do Ochridu, ubytovanie a večera (ubytovanie v pútnickom dome)

 

30.8. piatok – OCHRID (MACEDÓNSKO)

Sv. liturgia a raňajky

Prehliadka mesta - chrám Sv. Sofia 

Návšteva  hrobu sv.  KLIMENTA  slovenského  učeníka  sv.  Cyrila  a Metoda,  zakladateľa bulharskej   i  macedónskej  písomnej  kultúry.  Chrám sv.  Jána  Teológa,  Plaošnik  -  prehliadka archeologických nálezov z ranokresťanskej baziliky (4. stor.),

chrám sv. Klimenta a sv. Pantalejmona

Večera a Individuálny program

(kúpanie v Ochridskom jazere a iné)

Turistické zaujímavosti  sa nachádzajú v priamom centre mesta v rátane pláže, ktorá je niekoľko desiatok metrov od nášho ubytovania. Nad plážou na skalnej  vyvýšenine sú  archeologické  lokality  z čias  Rímskej  ríše  a v starobylých  i nových  pravoslávnych chrámoch mesta.

 

31.8. sobota  BERAT (ALBÁNSKO)

sv.GORAZD a sv.ANGELÁR

Sv. liturgia a raňajky

Odchod do Beratu - Jednodňový výlet do mesta Berat, ktoré patrí ku skvostom Balkánu.

Obchodné a kultúrne centrum Balkánu Pôvodne meno bolo  slovanské  -  Beligrad.  Zapísané  na  zozname UNESCO. V chráme Zosnutia presv. Bohorodičky  sú uložené  ostatky  dvoch  našich  slovenských  svätcov  z 9.  storočia sv.  GORAZDA  a ANGELÁRA.  Na ikonostase sa nachádza ojedinelá ikona Svätých Sedmopočetníkov. Sv. Gorazd a Angelár sa stali i patrónmi a ochrancami mesta Berat.

Návrat do Ochridu a večera

 

1.9. nedeľa - sv. NAUM (50 km)

Sv. liturgia a raňajky.

Odchod do kláštora a sv. Nauma, 25 km od mesta Ochrid po brehu Ochridského jazera 

Jednodňový výlet loďou k hrobu sv. NAUMA slovenského učeníka sv. Cyrila a Metoda, zakladateľa bulharského i macedónskeho mníšstva. Návšteva kláštorného komplexu sv. Nauma a prameňov rieky Crni Drim. Možnosť kúpania sa v Ochridskom jazere.

Návrat do Ochridu a večera

 

2.9. pondelok – OCHRID – SOLÚN (GRÉCKO)

Sv. liturgia a raňajky

Odchod z Ochridu  do Solúna

Podvečer príchod do Solúna

(ubytovanie s bazénom) http://www.fourseasons.gr

Individuálny program a večera.


3.9. utorok   – SOLÚN – sv.CYRIL a METOD

Raňajky a odchod do Solúna  - duchovný program v rodnom meste sv. Cyrila a Metoda

Prehliadka  mesta  s výkladom  -  centrum  mesta  Solún,  chrám  sv.  Demetra, 

kláštor Vlatadon pri hradbách - miesto účinkovania      sv. Pavla, Rotunda sv. Juraja, Hagia Sofia a iné chrámy.  Sv. liturgia v katolíckom chráme v Solúne.

Thessaloniki  bolo  staroveké  obchodné  mesto v Macedónsku.  V čase  byzantskej  ríše  bolo  druhým najväčším hospodárskym aj kultúrnym centrom Byzancie. V 9. storočí sa tu narodili v rodine drungária Leona, významného predstaviteľa mesta Solún, bratia Konštantín a Metod - prví duchovný otcovia a učitelia slovenského národa. Osobitný vzťah k Solúnu mal aj apoštol Pavol, ako vyplýva z jeho listov Solúnčanom. Apoštol Pavol, Sílas a Timotej prišli do Solúna na svojej druhej misijnej ceste a začali tu ohlasovať evanjelium najprv v synagóge a potom v súkromnom dome istého Jasona. Miesto tohto pobytu sv. Pavla sa nachádza pri starých hradbách Solúna v kláštore Vlatadon.

Podvečer príchod do penziónu, večera a individuálny program.

 

4.9. streda SOLÚN – TRENČÍN

Sv.liturgia a raňajky

celodenné kúpanie v Egejskom mori

Podvečer odchod domov cez Macedónsko, Srbsko a Maďarsko

Príchod domov v štvrtok 05/09 vo večerných hodinách

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.