BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

POZVÁNKA

Gréckokatolícka farnosť Trenčín, filiálka Nové Mesto nad Váhom
Vás pozýva na odpustovú slávnosť
ku cti sv. apoštola Andreja Prvopovolaného

Program odpustu (kaplnka sv. Ondreja, Nové Mesto nad Váhom): 
 

UTOROK 26. novembra 2019

16:30 – sv. spoveď, ktorá bude v prípade potreby pokračovať aj po skončení sv. liturgie

17:00 - sv. liturgia (slovenská)


SOBOTA 30. novembra 2019 (chrámový sviatok sv. apoštola Andreja)
16:00 - sv. liturgia (cirkevnoslovanská), krátke agapé
17:30 - veľká večiereň s lítiou (slovenská)
počas slávnosti,  pred a po sv. liturgii, bude možnosť uctiť si relikvie (mošči) sv. apoštola Andreja

NEDEĽA 1. decembra 2019
10:30 – odpustová svätá liturgia s myrovaním a sprievodom okolo kaplnky
Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude saleziánsky kňaz o. Ján Maturkanič SDB z Bratislavy


Po skončení liturgie bude nasledovať spoločný odpustový obed.


Tešia sa na Vás gréckokatolíci
z Nového Mesta nad Váhom a jeho okolia

 
Informácie:
- sv. liturgia v nedeľu 1.12. 2019 v Trenčíne bude o 8:00 hod. v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ – v Dome sestier služobníc.
- spoločný odpustový obed bude v reštaurácii ELÁN na hlavnom námestí v Novom Meste nad Váhom. Účasť na obede je potrebné nahlásiť vopred p. cerkovníčke Marte Murgášovej alebo na farskom úrade.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.