BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

 

Pozvánka na duchovnú oslavu 1150. výročia

 

odchodu do večnosti sv. Konštantína Cyrila,

 

apoštola Slovanov

 

 

 

14. februára 2019 si s vďakou pripomenieme 1150. výročie smrti svätého Konštantína Cyrila, spolupatróna Európy, ktorý so svojim bratom, svätým Metodom, sprostredkovali našim predkom svetlo viery.

 

Svätý Konštantín Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869. Naše farnosti v Trenčíne a Prievidzi i náš rozostavaný chrám v Trenčíne sú zasvätené ich úcte. Oslavujeme tak Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov a nášho farského spolupatróna.

 

Pozývame Vás pri tejto príležitosti na oslavu sviatku sv. Konštantína Cyrila účasťou na bohoslužbách a uctenie si jeho relikvií, ktoré sme počas týchto dní pre našu farnosť zapožičali a preniesli z Diecéznej svätyne sv. Andreja – Svorada a Beňadika zo Skalky pri Trenčíne.

 

Sviatok sv. Cyrila pripadá každoročne na 14. februára a sviatok sv. Metoda na 6. apríla. Spoločne ich vo východnej cirkvi oslavujeme tiež 11. mája a v spoločenstve sv. Sedmopočetníkov 27. júla. Chorvátsko, Čechy, Morava a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla, kedy sa u nás konajú celonárodné oslavy a tento deň je aj štátnym sviatkom.

31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Chráňme si, rozvíjajme a odovzdávajme toto dedičstvo i ďalším generáciám.

 

Program výročnej oslavy v našich farnostiach bude nasledovný:

 

Utorok 12. februára 2019

 

v kaplnke sv. Ondreja v Novom Meste nad Váhom:

 

o 17:00 hod. sv. liturgia, Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie relikvií

 


V predvečer sviatku - streda 13. februára 2019

 

v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ v Trenčíne:

 

o 17:00 hod. – večiereň

 

v kaplnke sv. Anny v Trenčíne:

 

- vyloženie relikvií a ikony sv. Cyrila a Metoda k verejnej úcte

 

o 18:00 hod. sv. liturgia (slovenská)

 

- po sv. liturgii Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií

 

 

 

V deň sviatku - štvrtok 14. februára 2019

 

v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ v Trenčíne:

 

o 10:00 hod. Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií sv. Konštantína Cyrila (za účasti detí z Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície)  

 

 

 

o 17:00 hod. sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

- po sv. liturgii Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií sv. Cyrila

 

 

 

Nedeľa 17. februára 2019

 

v mariánskom chráme v Prievidzi:

 

o 7:00 hod. sv. liturgia, Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie relikvií

 

 

 

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

Pozvánka na Tretiu eparchiálnu púť
do Svätej zeme

Gréckokatolícky eparchiálny úrad v Bratislave pozýva na tretiu eparchiálnu púť do Svätej zeme za účasti bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka. Púť sa uskutoční v dňoch od 1. do 8. mája 2019, z Bratislavy (odlet z Viedne). Cena je 670,- Euro, plus obslužné a vstupy podľa programu.

KONTAKT: Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Eparchiálnom úrade (kontaktná osoba – o. Vladimír Skyba) alebo na gréckokatolíckych farských úradoch, prípadne v CK Awetour.

CK AWERTOUR

Eparchiálny úrad Bratislava

Trnavská 50
Bratislava
tel/fax:02/524 92922,
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.awertour.sk

ul. 29. augusta 7
BratislavaTel: 02/52 622 081
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.grkatba.sk

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
Termín: 1. – 8. mája 2019

Cena: 670,- EURO

V cene je zarátané:
– letenka, letiskové a palivové príplatky
– 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:
obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Svätej zemi/
komplexné cestovné poistenie (pre rok 2018 to činilo 2,- Euro na osobu a deň)

Upozornenie!
Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1. deň: odchod autobusom z Bratislavy na letisko do s následným odletom do Tel Avivu . Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.

2. deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

3. deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru: Domus Galilaeae, hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov a miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4. deň: po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň: raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou liturgiou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

Zdroj: Eparchiálny úrad

Darujte 2%
 

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti.
Viac vo farských oznamoch. Tlačivá sú
TU.

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.