BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Darujte 2%

 
Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich občianskému združeniu SOLÚN TRENČÍN, ktoré pracuje pri Gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne, podporíte pastoračné aktivity v našej farnosti. 

 
Vaše poukázané finančné prostriedky (podiel zaplatenej dane z príjmov) budú v roku 2023 použité na priamu prácu s deťmi a mládežou (podpora aktivít) a na dokončenie a zariadenie Pastoračného centra pod Gréckokatolíckym chrámom v Trenčíne.  
 
Údaje o OZ Solún Trenčín napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia alebo do Daňového priznania uviesť o OZ Solún Trenčín sú:
 
IČO: 42298440
Obchodné meno (názov): Solún Trenčín 

Pokyny pre darovanie
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmuPrávna forma: občianske združenie
Sídlo: 1. mája 7643/10, 91101 Trenčín 


Ďakujeme Vám za podporu!

 
 
 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.