BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

Srdečne Vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti našich farských patrónov
sv. Sedmopočetníkov
29.7. 2017 - 30.7. 2017
do mariánskeho chrámu v Prievidzi
PROGRAM:
sobota 29.7. 2017
17:30 - spoveď
18:00 - veľká večiereň s lítiou
19:00 - sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

nedeľa 30.7. 2017
10:30 - archijerejská sv. liturgia v mariánskom chráme v Prievidzi , ktorej bude predsedať vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha.
Po liturgii nasleduje sprievod okolo chrámu s čítaním sv. evanjelií a myrovanie.
- spoločný odpustový farský obed (nahlasiť sa vopred do štvrtku 27.7.2017 na fare)

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.