BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín, excur. Prievidza

Darujte 2%
 

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti.
Viac vo farských oznamoch. Tlačivá sú
TU.

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!

Rozpis bohoslužieb počas Paschy 2019

  TRENČÍN NOVÉ  MESTO 
N./VÁHOM


Kaplnka sv. Andreja
PRIEVIDZAMariánsky chrám
Kaplnka
sv. Anny
Kaplnka
bl. Tarzície
Svätý a veľký pondelok 18:00
liturgia VPD
12:30
6. hodinka
   
Svätý a veľký utorok 18:00
liturgia VPD
     
Svätá a veľká streda 17:00
sv. spoveď   
18:00
liturgia VPD
8:00 - 10:00
14:30 - 16:00

sv. spoveď
   
Svätý a veľký štvrtok
18. apríla 2019
18:00
liturgia
 
20:00
strasti
   
Svätý a veľký piatok
prikázaný sviatok,
prísny pôst

19. apríla 2019
14:30 
večiereň s uložením pláštenice
  8:00
kráľovské hodinky

 
17:00
večiereň s uložením pláštenice
Svätá a veľká sobota
20. apríla 2019
21:00
liturgia
23:00
vzkriesenie, požehnanie jedál
8:00
jeruzalemská utiereň


 
  17:00
liturgia 
Svätá a veľká nedeľa PASCHY
sviatok sviatkov,
21. apríla 2019
10:30 liturgia a požehnanie jedál
 
17:00
večiereň

 
  5:45 vzkriesenie  7:00 liturgia a požehnanie jedál
Svetlý pondelok
prikázaný sviatok,
22. apríla 2019
10:30
liturgia          
8:00
utiereň
17:00
večiereň
   
Svetlý utorok a sviatok sv. Juraja
23. apríla 2019
  8:00
utiereň
9:00
liturgia
17:00
liturgia
18:00
večiereň
 
Svetlá streda
24. apríla 2019
18:00
liturgia
19:00
večiereň
6:30
utiereň

 
   
Svetlý štvrtok
25. apríla 2019
  6:30 utiereň
18:00 liturgia
19:00 večiereň
   
Svetlý piatok
26. apríla 2019
18:00
liturgia
19:00
večiereň
6:30
utiereň

 
   
Svetlá sobota
27. apríla 2019
  7:30
liturgia
   
Tomášova nedeľa – 2. po Pasche
28. apríla 2019
10:30
liturgia
    15:00
liturgia
 

CHRISTOS VOSKRESE!!!!

Materiály na Veľký týždeň a Paschu (Veľkú noc).

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.