BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Christos voskrese!
 

o. Igor Cingeľ
                                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín


ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ
SV. LITURGIE V TRENČÍNE!

Keďže kaplnka sv. Anny v Trenčíne, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie sláviť vonku pri poľnom oltári na Novej Skalke pri Trenčíne (pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod.

Kapacitne to nebude nijako obmedzené, treba však dodržiavať rozostupy a ďalšie pravidlá pre verejné bohoslužby. Môžete si na sedenie priniesť z domu aj pútnické stoličky. 

V týždni budú sv. liturgie v kaplnke sv. Anny v Trenčíne, ktorej kapacita je max. 25 ľudí (s rozostupmi a s využitím chóru). V Novom Meste nad Váhom budú sv. liturgie v kaplnke sv. Ondreja. Sv. liturgie budú podľa rozpisu boholužieb. 


Usmernenie o verejných bohoslužbách


Od 6. mája 2020 sa obnovuje slávenie
VEREJNÝCH BOHOSLUŽIEB V CHRÁME
za dodržiavania stanovených podmienok

 

- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šatka a pod.)

- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky prostriedkom na to pripraveným

- v chráme dodržiavame dvojmetrový odstup od ostatných veriacich (nevzťahuje sa to na členov spoločnej domácnosti) a sedíme alebo stojíme na vyznačených miestach

- na sv. prijímanie prichádzame v dvojmetrových odstupoch a Eucharistiu prijímame do ruky, pričom si ju hneď pred kňazom vložíme do úst a neodchádzame s Eucharistiou preč

- až do úplného zrušenia opatrení, ktoré počtovo limitujú účasť, zostáva v platnosti dišpenz od účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky

- aj naďalej bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom médii

 

   Rozšírené podmienky a usmernenia si prosím pozorne prečítajte v liste vladyku Petra a v Opatrení hlavného hygienika SR:

Usmernenie vladyku Petra Rusnáka k verejným bohoslužbám od 6. mája 2020

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája 2020

 

Prehľad online gréckokatolíckych bohoslužieb celej
Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

 


undefined

 

Darujte 2%
 

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti.
Viac vo farských oznamoch. Tlačivá sú
TU.


LEHOTA na 2 percentá sa predlžuje až do obdobia skončenia pandémie.  

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.
Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!


Trenčianski koordinátori spolu a otcom Pavlom Benkom pozývajú na oficiálne otvorenie 5. ročníka projektu 9 mesiacov za život (9 mzž).

Stretnutie sa uskutoční dňa 1.6.2020 (pondelok) symbolicky na deň detí, o 15:30 hod. na parkovisku sociálnej poisťovne v blízkosti gynekologickej kliniky GYNEKA, kde sa budeme modliť.

Cieľom projektu 9 mzž je modliť sa za nenarodené deti, ich rodičov, lekárskych a nelekárskych pracovníkov, ktorí interupcie vykonávajú alebo sa na nich podieľajú iným spôsobom. Tento ročník začíname na novom mieste, nie ako zvyčajne pred Fakultnou nemocnicou. Budeme sa pravidelne stretávať každý piatok o 15:30 hod. pred touto klinikou pri spoločnej modlitbe. 

Privítame všetkých, ktorí sú ochotní svedčiť svojou prítomnosťou, že život a materstvo sú darom

Viac o projekte: www.9mesiacovzazivot.sk

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.