BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Christos voskrese!
 

o. Igor Cingeľ
                                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Prinášame krátky film sr. Ivy Kúšikovej SSpS o výstavbe nového chrámu sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne. Film prináša krátku chronológiu výstavby ako aj zábery z odpustovej slávnosti 5. júla t.r.

 

POĎAKOVANIA:

Ďakujeme sr. Ive Kúšikovej SSpS za vytvorenie filmu a vyprosujeme jej Božie požehnanie pri jej práci a misii.

Počas odpustovej slávnosti v Trenčíne 5.7.2020 boli vystavené v cerkvi tri zvony (zvony sú pomenované: sv. Cyril a Metod, Presvätá Bohorodička, Najsvätejšia Trojica), ktoré pre novostavbu našej cerkvi  darovali sestry baziliánky zo Sečoviec. Za tento nádherný dar zo srdca ďakujeme a vyprosujeme sestričkám Božiu odmenu za ich štedrosť.
VIAC TU:
Zvony pre gréckokatolíkov v Trenčíne

Slava IC XC!

Drahí bratia a sestry, posielam Vám zopár aktuálnych informácií k životu cirkvi a našej farnosti:

- slávenie verejných bohoslužieb od 15.10.2020 zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza

- pošlem Vám on-line tabuľku (mailom a do súkromnej skupiny), do ktorej sa budete môcť zapísať. Prosím, aby ste sa rozumne prerozdelili - veľké možnosti nemáme. Raz v týždni to hádam bude možné. Pridali sme v Trenčíne naviac 1 sv. liturgiu v týždni aj v nedeľu
- vždy po sv. liturgiách v kaplnke sv. Anny (ktoré budú podľa rozpisu) bude možné prísť do kaplnky na modlitbu a sv. prijímanie. V týždni od 18:50 - do 19:15, v nedeľu od 11:30 do 12:30
- do kaplnky sv. Ondreja v Novom Meste nad Váhom bude možné prísť na modlitbu a sv. prijímanie v utorok od 18:00 do 18:15 a v nedeľu od 9:00 do 9:20
- spoveď zostáva vždy možná po telefonickom dohovore
- na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať,  ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo  vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet  účastníkov vonku obmedzený nebude
- veriaci majú naďalej udelený dišpenz od povinnej účasti na nedeľných a  sviatočných verejných bohoslužbách. Netreba však zabudnúť, že pre  veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť nedeľu a  sviatok. Preto ponúkame našim veriacim možnosť sledovať priame prenosy  bohoslužieb v médiách, k čomu je treba vhodne prispôsobiť domáce  prostredie, odstrániť rušivé vplyvy a sledovať od začiatku do konca  jednu, vybratú bohoslužbu a zapojiť sa do nej aktívne modlitbou. Účasť  na utierni a večierni, osobná modlitba časoslova v rodine, čítanie  Svätého písma a iné vhodné spoločné modlitby v rodinách sú tiež spôsoby,  ako sláviť nedeľu a sviatok
- plánované zbierky na Misie (18.10.) a Rádio Lumen (15.11) sa presunú
- na sviatok sv. apoštola Jakuba, v piatok 23. októbra 2020, pozývajú  naši  vladykovia duchovenstvo a veriacich celej Gréckokatolíckej  metropolie  na Slovensku k spoločnému dňu modlitieb a pôstu, kedy sa  všetci duchovne  zjednotíme v úmysle skorého odvrátenia pandémie. Formu  modlitby a pôstu  ponechávajú na osobné zváženie
- nakoľko sa  bohoslužby aktuálne konajú s minimálnou účasťou veriacich a farnosti  budú mať znížený príjem z milodarov (zvončeka), vladykovia prosia  veriacich o priebežnú finančnú podporu formou príspevku (ofery) do  pokladničky chrámu alebo na bankový účet farnosti. Vopred úprimne  ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať
- všetky ostatné záležitosti môžete konzultovať telefonicky
S
prianím Božieho požehnania, zdravia a trpezlivosti
o. Igor Cingeľ


Prehľad online gréckokatolíckych bohoslužieb celej
Prešovskej metropolie

AKTUALIZOVANÉ!!! Prehľad online bohoslužieb Prešovskej metropolie

 


undefined

 

Darujte 2%
 

Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Stauros Bratislava, podporíte tým činnosť našej farnosti.
Viac vo farských oznamoch. Tlačivá sú
TU.


LEHOTA na 2 percentá sa predlžuje až do obdobia skončenia pandémie.  

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.
Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. Ako potvrdila pre HN hovorkyňa Finančného riaditeľstva Ivana Skokanová, týka sa to všetkých daňovníkov, aj tých, ktorí majú podanú daň v riadnom termíne do konca marca.

Ďakujeme vám za Vašu pomoc!


Trenčianski koordinátori spolu a otcom Pavlom Benkom pozývajú na oficiálne otvorenie 5. ročníka projektu 9 mesiacov za život (9 mzž).

Stretnutie sa uskutoční dňa 1.6.2020 (pondelok) symbolicky na deň detí, o 15:30 hod. na parkovisku sociálnej poisťovne v blízkosti gynekologickej kliniky GYNEKA, kde sa budeme modliť.

Cieľom projektu 9 mzž je modliť sa za nenarodené deti, ich rodičov, lekárskych a nelekárskych pracovníkov, ktorí interupcie vykonávajú alebo sa na nich podieľajú iným spôsobom. Tento ročník začíname na novom mieste, nie ako zvyčajne pred Fakultnou nemocnicou. Budeme sa pravidelne stretávať každý piatok o 15:30 hod. pred touto klinikou pri spoločnej modlitbe. 

Privítame všetkých, ktorí sú ochotní svedčiť svojou prítomnosťou, že život a materstvo sú darom

Viac o projekte: www.9mesiacovzazivot.sk

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.