Darujte 2%

 
Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2% (3%) z Vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich občianskému združeniu SOLÚN TRENČÍN, ktoré pracuje pri Gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne, podporíte pastoračné aktivity v našej farnosti. 

 
Vaše poukázané finančné prostriedky (podiel zaplatenej dane z príjmov) budú v roku 2023 použité na priamu prácu s deťmi a mládežou (podpora aktivít) a na dokončenie a zariadenie Pastoračného centra pod Gréckokatolíckym chrámom v Trenčíne.  
 
Údaje o OZ Solún Trenčín napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia alebo do Daňového priznania uviesť o OZ Solún Trenčín sú:
 
IČO: 42298440
Obchodné meno (názov): Solún Trenčín 

Pokyny pre darovanie
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmuPrávna forma: občianske združenie
Sídlo: 1. mája 7643/10, 91101 Trenčín 


Ďakujeme Vám za podporu!

 
 
 
 

BohoslužbaBlahej pamäti pápež Ján Pavol II. nazval spoločenské komunikačné prostriedky, medzi ktoré patrí aj internet, „areopágom novej doby“. Aténsky aeropág poslúžil sv. apoštolovi Pavlovi, aby všetkým zvestoval Ježiša Krista a zmŕtvychvstanie (porov. Sk 17,18nn). Aj my chceme využiť túto stránku na to, aby sme Vás oboznámili so životom našej miestnej cirkvi, ktorá je súčasťou mystického tela Ježiša Krista a univerzálnej Cirkvi.

Hlavným cieľom tejto internetovej stránky je sprístupniť čo najviac informácii o našich miestnych gréckokatolíckych farnostiach v Trenčíne a Prievidzi. Farnosť je jedna rodina, v ktorej svoju vieru v Boha prežívajú hlavne Tí, ktorí ju vytvárajú. Ale ako každá dobrá rodina, tak aj farnosť sa teší, ak „dostane“ návštevu. Kde, čím a ako žijú naše farnosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite túto stránku. Svoje ohlasy, prípadné otázky, podnety a pripomienky nám môžete zasielať na mailovú adresu farnosti.

Slava Isusu Christu!
 

o. Igor Cingeľ
                                       farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.