Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
3.12. 2023 - 17.12. 2023


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 3.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 4.12. 17:00 * Barbora Č.
utorok 5.12. 16:00 veľká večiereň s lítiou
streda
sviatok sv. otca Mikuláša
6.12. 18:00 + Mikuláš Kopáč
po sv. liturgii bude myrovanie
štvrtok 7.12. 16:00
17:00
sv. liturgia: * chorý Ján Bačišin
veľká večiereň s lítiou
piatok
 
Prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Voľnica. 
8.12. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* veriacich farnosti
po sv. liturgii bude myrovanie
sobota 9.12. 8:00 * rodina Mihaľová
nedeľa 10.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 11.12. 17:00 * Alfonz, Aleš a Janka (p. Viršinká)
streda 13.12. 18:00 * Gabriela
piatok 15.12. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Igor Sloboda (3. výročie)
nedeľa 17.12. 10:30 * veriacich farnosti
  17.12.
ZMENA miesta a času liturgie v PB!!!  
Sv. liturgia v Kostole Panny Márie Lasaletskej v Považskej Bystrici (Rozkvet) o 16:00 hod.
pondelok 18.12.    
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok  14.12.   sv. liturgia pre deti z CMŠ

poobede DUCHOVNÁ OBNOVA pre zamestnancov a rodičov CMŠ
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.