Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

18.2. 2018 - 11.3. 2018

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 18.2. 10:30


 
* veriacich farnosti

17:00 * kaplnka bl. Tarzície
veľkopôstna večiereň
piatok
zdržanlivosť od mäsa
23.2. 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
+ Roman (p. Erteľová)
nedeľa 25.2. 10:30 + Ján Blicha
pondelok 26.2. 18:00 veľkopôstna večiereň
streda
zdržanlivosť od mäsa
28.2. 18:00 Sv.spoveď od 17:30 hod.
Liturgia vopred posvätených darov

* Peter a Jana
piatok
zdržanlivosť od mäsa
2.3. 18:00 Sv.spoveď od 17:00 hod.
Liturgia vopred posvätených darov

* Soňa Bebjaková
nedeľa 4.3. 18:00 * veriacich farnosti
pondelok 5.3 18:00 veľkopôstna večiereň
streda
zdržanlivosť od mäsa
7.3. 18:00 Liturgia vopred posvätených darov

piatok
zdržanlivosť od mäsa
9.3. 18:00 Liturgia vopred posvätených darov
nedeľa 11.3. 10:30 * veriacich farnosti
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 18.2. 17:00 veľkopôstna večiereň
piatok 23.2. 12:30 6. pôstna hodinka
sobota 24.2. 8:00 sv. liturgia
+ za zosnulých
nedeľa 25.2. 18:30 veľkopôstna večiereň
pondelok 26.2. 12:30 6. pôstna hodinka
utorok 27.2. 12:30 6. pôstna hodinka
streda 28.2. 12:30 6. pôstna hodinka
štvrtok 1.3. 12:30 6. pôstna hodinka
piatok 2.3. 12:30 6. pôstna hodinka
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.