Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

8.4. 2019 - 24.4. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 8.4. 18:00 * Kvetuša Stoličná - zádušná, panychída
streda 10.4. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Vladimír
piatok 12.4. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Kvetuša Stoličná - týždňová, panychída
Kvetná nedeľa 14.4. 10:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, požehnnie ratolestí, myrovanie
* veriacich farností TN a PD
sv. spoveď od 12:00 - 13:00
Svätý a veľký pondelok 15.4. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Ján, Vladimír, Janka
Svätý a veľký utorok 16.4. 18:00 služba vopred posvätených darov
* Mária - poďakovanie, jubileum
Svätá a veľká streda 17.4. 18:00 sv. spoveď od 17:00
služba vopred posvätených darov

* Mária
Svätý a veľký štvrtok 18.4. 18:00


 
večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Sväté strasti o 20:00
v kaplnka bl. Tarzície*
Svätý a veľký piatok
prikázaný sviatok, prísny pôst
19.4. 14:30 večiereň s uložením pláštenice do hrobu
Svätá a veľká sobota 20.4. 21:00
23:00
večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
utiereň vzkriesenia, požehnanie jedál (pasky)
Svätá a veľká
NEDEĽA PASCHY
21.4. 10:30 sv. liturgia, myrovanie a požehnanie jedál (pasky)
* veriacich farností TN a PD
Svetlý pondelok
prikázaný sviatok
22.4. 10:30 sv. liturgia a sprievod okolo chrámu
* veriacich farností TN a PD
Svetlý utorok
sviatok sv. Juraja, veľkomučeníka
23.4.   sv. liturgia bude o 9:00 v kaplnka bl. Tarzície*
Svetlá streda 24.4. 18:00
19:00
sv. liturgia: * Meliska a celá rod.
paschálny večiereň
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 7.4. 10:30 Archijerejská sv. liturgia
slávi: vladyka Peter Rusnák
pondelok 8.4. 12:30  6. pôstna hodinka
utorok 9.4. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
streda 10.4. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
štvrtok 11.4. 10:00 3. pôstna hodinka s poklonami
6. pôstna hodinka s poklonami
piatok 12.4. 12:30 6. pôstna hodinka s poklonami
sobota
Lazárová sobota
13.4. 7:30
18:00
sv. liturgia
veľká večiereň
Svätý a veľký pondelok 15.4. 12:30  6. pôstna hodinka s poklonami
sv. spoveď
Svätý a veľký utorok 16.4.    
Svätá a veľká streda 17.4. 8:00-10:00
14:30-16:00 
sv. spoveď
Svätý a veľký štvrtok 18.4. 20:00 Sväté a spasiteľné strasti (utiereň Veľkého piatku)
Svätý a veľký piatok
prikázaný sviatok, prísny pôst
19.4. 16:15 uloženie pláštenice do hrobu, poklona pred svätým hrobom
Svätá a veľká sobota 20.4. 8:00 Jeruzalemská utiereň
Svätá a veľká
NEDEĽA PASCHY
21.4. 17:00 paschálna večiereň
Svetlý pondelok
prikázaný sviatok
22.4.   utiereň
Svetlý utorok
odporúčaný sviatok svätého veľkomučeníka, triumfátora a divotvorcu Juraja
23.4. 8:00
9:00
utiereň
sv. liturgia, požehnanie oziminy
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.