Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
5.12. 2022 - 12.12. 2022


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 5.12. 16:00
17:00
veľká večiereň s lítiou
+ z rod. Malastovej a Adamičkove
j
utorok
sv. otca Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry, odporúčaný sviatok
6.12. 18:00 * na úmysel darcu
streda 7.12. 17:00
18:00
veľká večiereň s lítiou
+ František a Anna Šmatlákoví
štvrtok
Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou, prikázaný sviatok
8.12. 18:00 * veriacich farnosti
piatok 9.12. 18:00 + Igor Sloboda (2. výročie)
"Noc v Božej prítomnosti" z 9.12
na 10.12.
21:00 hod. o. Anton Solčiansky: „Zotrvať v Božej prítomnosti....“ Lectio Divina na vybrané texty
od 22:00 hod. - 6:30 hod. Čítanie Písma striedané s tichou modlitbou a meditáciou  
22:00 - 24:00 hod.- možnosť sv. spovede alebo duchovného rozhovoru s kňazom
24:00 hod.- spoločný polnočný spev 118. (119.) žalmu - Rozjímanie o Božom slove - najdlhší žalm Knihy Žalmov  
sobota 10.12. 7:00 * o. Ľubomír a Bystrík s rodinou
nedeľa 11.12. 10:30 * rodina Bročková
pondelok 12.12. 17:00 + Teodózia, Michal, Michal a Anna
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 17.12.   sv. liturgia  
 
       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.