Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

10.2. 2019 - 27.2. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 10.2. 10:30
 
* veriacich farnosti
od 15:00 program duchovnej obnovy s o. Matúšom Marcinom v kaplnke bl. Tarzície*
pondelok 11.2.   od 15:30 program duchovnej obnovy s o. Matúšom Marcinom v kaplnke bl. Tarzície*
18:00 sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície * za kňazov
streda 13.2. 18:00
19:00
* Štefan
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi
štvrtok
sviatok sv. Konštantína Cyrila
14.2.   o 10:00 Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi v kaplnke bl. Tarzície*
o 17:00 sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície
piatok 15.2. 18:00 + Anton Hrádel, panychída
nedeľa 17.2. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 18.2. 18:00 * Filip
streda 20.2. 18:00 + o. Teodor Ferko
piatok 22.2. 18:00 + z rod. Erteľovej, Ďurmekovej a Emíliu
sobota
1. zádušná sobota
23.2.   o 8:00 zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami v kaplnke bl. Tarzície*
nedeľa 24.2. 10:30 + Ján Blicha
streda 27.2. 18:00 * Veronika Sopoligová (jubileum)
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa
 
10.2. od 15:00 program duchovnej obnovy s o. Matúšom Marcinom
pondelok 11.2. od 15:30

18:00
program duchovnej obnovy s o. Matúšom Marcinom
sv. liturgia
* za kňazov
streda 13.2. 17:00 večiereň pred sviatkom
štvrtok
sviatok sv. Konštantína Cyrila
14.2. 10:00
17:00
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi
sv. liturgia a Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
sobota 16.2. 10:30 * Hedviga Kováčová (jubileum)
štvrtok 21.2. 10:00 sv. liturgia
* Júlia a rodina
sobota
1. zádušná sobota
23.2. 8:00 + zádušná sv. liturgia a panychída s hramotami
štvrtok 28.2. 8:00
9:00 - 10:00
sv. liturgia
sv. spoveď
piatok 1.3. 10:00 - 12:00 sv. spoveď
sobota 2.3. 8:00 sv. liturgia a panychída
+ sr. Angelika Iveta (1. výročie)
       
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.