Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

2.6. 2019 - 17.6. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 2.6. 18:00 * veriacich farností TN a PD
pondelok 3.6. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* rod. Čupalková
streda 5.6. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* NÚD
piatok
zdržanlivosť od mäsa
7.6. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ zádušná za všetkých našich zosnulých, panychída, hramoty
sobota 8.6.   sv. liturgia na Skalke pri Trenčíne o 10:30 hod. - slávnosť 1. sv. spovede detí z farnosti
nedeľa
Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha
9.6. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok
Pondelok Svätého Ducha 
10.6. 18:00  
nedeľa 16.6. 18:00 sv. liturgia bude večer o 18:00
pondelok 17.6. 18:00 + Kvetoslava Kačerová
štvrtok
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi IC XC 
20.6. 18:00 * Dušan Erteľ
piatok 21.6. 18:00 * r. Čupalková
nedeľa 23.6. 10:30 * za život (pro life úmysel)
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 6.6. 8:00
9:00 - 10:00
sv. liturgia
sv. spoveď
piatok 7.6. 8:00 -9:00 sv. spoveď
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.