Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
27.3. 2023 - 12.4. 2023


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 27.3. 17:00 veľkopôstna večiereň
streda
zdržanlivosť od mäsa
29.3. 18:00 sv. spoveď od 17:30
Liturgia vopred posvätených darov

+ Terézia a Ladislav 
(p. Viršinská)
piatok
zdržanlivosť od mäsa
31.3. 18:00 sv. spoveď od 17:30
Liturgia vopred posvätených darov

* na úmysel Kataríny
sobota sv. a spravodlivého Lazára 1.4. 7:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho
* Monika a jej rodiny (J. Erteľová)
Kvetná nedeľa 2.4. 10:30 Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, požehnanie ratolestí a myrovanie
* veriacich farnosti  
Svätý a veľký pondelok 3.4.    
Svätý a veľký utorok 4.4.    
Svätá a veľká streda 5.4.    
Svätý a veľký štvrtok 6.4.    
Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok.
7.4.    
Svätá a veľká sobota 8.4.    
Svätá a veľká NEDEĽA PASCHY 9.4.    
Svetlý pondelok
Prikázaný sviatok.
10.4.    
Svetlý utorok 11.4.    
Svetlá streda 12.4.    
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.