Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
14.7. 2024 - 4.8. 2024


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 14.7. 10:30 * Marek Ivan (18 rokov)
pondelok
sv. Vladimíra, apoštolom rovného
15.7. 17:00 + Anna, Ján, Jozef a František Hrižoví
+ Vlasta Džačovská
streda
bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa
17.7. 18:00 * za deti Pavla a Annu Sedlákových
Po sv. liturgii moleben k bl. Pavlovi 
štvrtok
sv. Andreja-Svorada a Beňadika, 
pustovníkov zo Skalky 
18.7. 8:00 * za dobrodincov Tatiany a celú rodinu
piatok 19.7. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* chorá Angelína
sobota
svätého a slávneho proroka Eliáša
20.7. 9:00 * chorá Angelína
nedeľa 21.7. 10:30 * na úmysel kňaza
  21.7. Sv. liturgiav Kaplnke sv. Heleny v Považskej Bystrici (Rozkvet) o 16:00 hod. vedľa kostola Panny Márie Lasaletskej
+ Vladimír Guba
sobota - nedeľa 20.7. - 21.7.2024

PÚŤ NA SKALKU PRI TRENČÍNE

PLAGÁT - PROGRAM

SOBOTA 20. júla 2024
o 21:00 hod. sv. liturgia v jaskyni (kláštore) na Veľkej Skalke (v cirkevnej slovančine)
 
NEDEĽA 21. júla 2024
o 8:00 hod. sv. liturgia na Malej Skalke pri poľnom oltári (v slovenskom jazyku) - slávi o. Vladimír Skyba, protosynkel BA eparchie  
* za veriacich farnosti Trenčín
pondelok 22.7. 17:00 + Ivan Ševčík, Alžbeta a Lukáš, Štefánia a Andrej, Vilma a Ján
- priamy prenos do Rádia Mária
streda 24.7. 18:00  
piatok 26.7. 18:00  
sobota 27.7. PRIEVIDZA – Gréckokatolícka farnosť
mariánsky kostol - 10:00 hod.
archijerejská sv. liturgia s vladykom Petrom Rusnákom
ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. SEDMOPOČETNÍKOV
nedeľa 28.7. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 29.7. 17:00 sv. spoveď od 16:30
streda 31.7. 18:00 sv. spoveď od 17:30
piatok 2.8. 18:00 sv. spoveď od 17:00
nedeľa 4.8. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 5.8. 17:00  

* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.