Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

17.6. 2018 - 2.7. 2018

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 17.6. 10:30
11:00
prvá sv. spoveď detí
sv. liturgia * veriacich
pondelok 18.6. 18:00 + Klára Ležatková, panychída
streda 20.6. 18:00  
piatok 22.6. 18:00  
nedeľa
Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.
24.6. 10:30  
pondelok 25.6. 18:00  
streda 27.6. 18:00  
štvrtok 28.6. 17:00
18:00

 
- veľká večiereň s lítiou
- sv. liturgia zo sviatku sv. Petra a Pavla, myrovanie
piatok
Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol.
Prikázaný sviatok. Voľnica.
29.6.   sv. liturgia v kaplnke bl. Tarzície * (pozri nižšie)
nedeľa 1.7. 18:00 * veriacich
pondelok 2.7. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 21.6. 9:30 sv. liturgia - škôlkárska
sobota 23.6. 8:00 sv. liturgia
utorok 26.6. 15:30 sv. liturgia - Odpustová slávnosť ku cti bl. Tarzície patrónky CMŠ
piatok
Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol.
Prikázaný sviatok. Voľnica.
29.6. 9:30 sv. liturgia, myrovanie
* veriacich farností TN a PD
sobota 30.6. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.