Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

17.10. 2021 - 5.11. 2021

 


ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ A SVIATOČNEJ SV. LITURGIE V TRENČÍNE!
Keďže kaplnka sv. Anny v Trenčíne, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie sláviť, od nedele 25.4.2021 do 10.10.2021, vonku pri poľnom oltári na Malej Skalke pri Trenčíne (pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod. Od nedele 17.10.2021 budú nedeľné sv. liturgie v kostole Notre Dame v Trenčíne (ul. 1. mája) o 10:30 hod.  – alebo podľa aktuálnych farských oznamov.KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 17.10. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 10:30 hod.  v kostole Notre Dame (ul. 1. mája) v Trenčíne
* Juraj
piatok 22.10. 18:00  
nedeľa 24.10. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 10:30 hod.  v kostole Notre Dame (ul. 1. mája) v Trenčíne 
* veriacich farnosti
pondelok 25.10. 18:00  
streda 27.10. 18:00  
piatok 29.10. 18:00  
nedeľa 31.10. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 10:30 hod.  v kostole Notre Dame (ul. 1. mája) v Trenčíne 
* veriacich farnosti
pondelok 1.11. 18:00  
streda 3.11. 18:00 + z rod. Malastovej
piatok 5.11. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 23.10. 8:00 sv. liturgia
 
sobota 30.10. 8:00 sv. liturgia
 
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 17.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 17.00

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 17.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.