Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
1.8. 2022 - 5.9. 2022


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

pondelok 1.8. 18:00 sv. spoveď od 17:45
* Marián
streda 3.8. 18:00 sv. spoveď od 17:30
* Zita s rodinou
štvrtok 4.8. 8:00 sv. spoveď 9:00 - 9:30 
* za účastníkov T22 - poďakovanie
piatok 5.8. 18:00

19:00
sv. spoveď od 17:00
+ Mikuláš Kopáč - ročná, panychída
veľká večiereň s lítiou 
sobota
Premenenie Pána. 

Odporúčaný sviatok. Požehnanie prvotín úrody a myrovanie.
6.8. 9:00 * Lucia T. 
nedeľa 7.8. 10:30 * veriacich farnosti
nedeľa 14.8. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok
Zosnutie Bohorodičky.
Prikázaný sviatok.
Požehnanie bylín. Myrovanie. 
15.8. ZMENA ČASU!
18:30 
 
nedeľa 21.8. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 22.8. 18:00 * Elena, Patrícia, Boris, Patrik a Ivan
streda 24.8. 18:00 * Dáša a Samuel
piatok 26.8. 18:00 * Ivan (jubileum) 
sobota 27.8. 15:00 sobáš Daniel a Simona
nedeľa 28.8. 8:00  
piatok 2.9. 18:00 sv. spoveď od 17:00 a po sv. liturgii
* rod. Ševčíková 
nedeľa 4.9. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 5.9.   * manželia Ľubomír a Monika s rod. 
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.