Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

18.7. 2021 - 2.8. 2021

 


ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ A SVIATOČNEJ SV. LITURGIE V TRENČÍNE!
Keďže kaplnka sv. Anny v TN, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie sláviť, až do odvolania, vonku pri poľnom oltári na Malej Skalke pri Trenčíne (pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod. – alebo podľa aktuálnych farských oznamov.


KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota - nedeľa 17.7. -18.7. Plagát Púť na Skalke pri Trenčíne
 - sobota 21:00 sv. liturgia na Veľkej Skalke 
 - nedeľa 8:00 sv. liturgia na Malej Skalke 
pondelok 19.7. 18:00
19:00
sv. liturgia: + Dr. Jozef Spaček
veľká večiereň
utorok
Svätý a slávny prorok Eliáš
20.7.   9:30 sv. liturgia (v kaplnke bl. Tarzície)*
streda 21.7. 18:00 * Lucia (p. Černá)
piatok 23.7. 18:00 * rod. Bročková
nedeľa 25.7. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
- po sv. liturgii bude požehnanie áut, bicyklov a iných vozidiel
pondelok 26.7.   + Katarína
streda 28.7.    
piatok 30.7. 18:00 + Magdaléna Timková
nedeľa 1.8. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 8:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 2.8. 18:00 + Elena a Anna
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

utorok 
Svätý a slávny prorok Eliáš
20.7. 9:30 sv. liturgia 
* rod. Senajová
sobota 31.7. 8:00 sv. liturgia 
 
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 17.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 17.00

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 17.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.