Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

11.8. 2019 - 9.9. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 11.8. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 12.8. 18:00 + Eleonóra Rybovičová, panychída
streda 14.8. 18:00
19:00
+ Magdaléna Timková
- veľká večiereň s lítiou
štvrtok
 
Uspenije - Zosnutie Bohorodičky
prikázaný sviatok

 
15.8. 18:00 * veriacich farností TN a PD
po liturgii
požehnanie bylín, mariánsky moleben a myrovanie
piatok 16.8.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície* ráno o 8:00 hod.
nedeľa 18.8. 10:30 * veriacich farností TN a PD
nedeľa 25.8. 10:30 sv. liturgia
pondelok 26.8. 18:00 * Julien a rodičia
streda     sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície* ráno o 8:00 hod.
nedeľa 1.9.    
piatok 6.9. 18:00 sv. spoveď od 17:00
+ Ján Pobežal (3. výročie)
nedeľa
Sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky
8.9. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 9.9. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

piatok 16.8. 8:00 sv. liturgia
+ Peter, Hana, Agnesa (p. Viršinská)
sobota 17.8. 8:00 sv. liturgia
streda 28.8. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.