Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín


PORIADOK BOHOSLUŽIEB
19.5. 2024 - 28.5. 2024


CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín 

deň

dátum

hodina

úmysel

Nedeľa svätej Päťdesiatnice 19.5. 10:30

18:30
* veriacich farnosti 

Večiereň s modlitbami na kolenách
  19.5.
Sv. liturgiav Kaplnke sv. Heleny v Považskej Bystrici (Rozkvet) o 16:00 hod. vedľa kostola Panny Márie Lasaletskej
+ Juraj a Mária (p. Kováčová)
 
Pondelok Svätého Ducha  20.5. 17:00 * Jana s rodinou (p. Viršinská)
streda 22.5. 16:45 * kňaz Peter
piatok 24.5. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Ján a Jozefína
sobota 25.5.
17:30
18:00
ZAČIATOK SV. MISIÍ
radostný sv. ruženec

sv. liturgia s misijnou kázňou 
nedeľa 26.5. 9:00
10:00

10:30

17:00
utiereň
slávnostný sv. ruženec

sv. liturgia s misijnou kázňou
* veriacich farnosti
večiereň a panychída
pondelok 27.5. 17:30
18:00
radostný sv. ruženec
sv. liturgia s misijnou kázňou
utorok 28.5. 17:30
18:00
bolestný sv. ruženec
sv. liturgia s misijnou kázňou

* kaplnka bl. Tarzície
- myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)


KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 
 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.