Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

6.10. 2019 - 28.10. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 6.10. 18:00 sv. liturgia
pondelok 7.10. 18:00 + Gabriela Kundová - týždňová, panychída
streda 9.10. 18:00 + Jozef (p. Kopáčová)
piatok 11.10.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o 16:00 hod.
nedeľa 13.10. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 14.10. 18:00  
streda 16.10. 18:00 * Martin a Gabriela Vasilenkoví
piatok 18.10. 18:00 * na úmysel (p. Timko)
nedeľa 20.10. 10:30 * veriacich farností TN a PD
piatok 25.10. 18:00 + Jolanka a Kamil (p. Kopáčová)
sobota
Sviatok sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného
26.10.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o 8:00 hod.
nedeľa 27.10. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 28.10. 18:00  
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

piatok
1. v mesiaci
4.10. 8:00 - 10:00 sv. spoveď
sobota 5.10. 8:00 sv. liturgia
* Aleš (jubileum)
piatok 11.10. 16:00 sv. liturgia
+ Emília (p. Timko)
sobota 12.10. 8:00 sv. liturgia
štvrtok 17.10. 10:00 sv. liturgia - škôlkárska
piatok 18.10. 9:30 modlitba sv. ruženca - Milión detí sa modlí ruženec
sobota 19.10. 8:00 sv. liturgia
sobota
Sviatok sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného
26.10. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.