Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

10.12. 2017 - 26.12. 2017

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 10.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 11.12. 18:00 * Lenka Hlaváčová
streda 13.12. 18:00 + za duše v očistci
piatok 15.12. 18:00 + Anna Cingeľová
nedeľa 17.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 18.12. 18:00 + z rodu Mrázikových
streda 20.12. 18:00 * Blažena (70 r.)
piatok 22.12. 18:00 aliturgický deň
Kráľovské hodinky 6. a 9.
nedeľa
zdržanlivosť od mäsa
24.12. 10:30

23:30
* veriacich farnosti
- po sv. liturgii veľká večiereň
- veľké povečerie s lítiou
pondelok
prikázaný sviatok Narodenia Pána
25.12. 10:30 * veriacich farnosti
utorok
prikázaný sviatok Zhromždenie k presvätej Bohorodičke
26.12. 10:30 * veriacich farnosti
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 14.12. 8:00 sv. liturgia
sobota 16.12. 12:30 + Eliáš Mráz
vianočná duchovná obnova
štvrtok 21.12.    
sobota 23.12. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.