Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

1.12. 2019 - 22.12. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 1.12.   sv. liturgia bude v kaplnke bl. Tarzície v CMŠ* o 8:00 hod.
pondelok 2.12. 18:00 sv. spoveď od 17:30
*
Daniela - poďakovanie za 70 r. života
streda 4.12. 18:00 sv. spoveď od 17:30
+ Gabriela Kundová
piatok
Sviatok sv. otca Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry
6.12. 18:00 sv. spoveď od 17:00


 
nedeľa 8.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 9.12. 18:00 + Mikuláš Gurský a Janka
streda 11.12. 18:00 * na úmysel (p. Timko)
piatok 13.12. 18:00 + František a Anna Šmatlákovi
nedeľa 15.12. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 16.12. 18:00 + Eliáš Mráz
streda 18.12. 18:00 + Jozefína (p. Kopáčová)
piatok 20.12. 18:00  
nedeľa 22.12. 10:30 * veriacich farnosti
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 1.12. 8:00 sv. liturgia
* Barborka (narodeniny)
štvrtok 5.12. od 16:00
17:00
18:00
sv. spoveď
sv. liturgia

veľká večiereň s lítiou
piatok
Sviatok sv. otca Mikuláša Divotvorcu, arcibiskupa lykijskej Myry
6.12. od 8:00 - do10:00 sv. spoveď
štvrtok 12.12. 9:30 sv. liturgia
sobota 14.12. 13:00 sv. liturgia, duchovná obnova v CMŠ
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.