Bohoslužby sa slávia:

V gréckokatolíckom Chráme sv. Cyrila a Metoda 

Adresa:
1. mája 10
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

8.5. 2022 - 31.5. 2022

 

Účasť na bohoslužbách sa riadi aktuálnymi  OPATRENIAMI.
Prípadne zmeny budú upravené priebežne. On-line prenos sv. liturgií v nedele a sviatky v Trenčíne je možné sledovať na facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Trenčín

CHRÁM SV. CYRILA A METODA, 1. mája 10, Trenčín

 

deň

dátum

hodina

úmysel

Štvrtá nedeľa po Pasche - o porazenom 8.5. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 9.5. 17:00 * za život a rodinu
streda
Blažený hieromučeník Vasiľ (Hopko), prešovský svätiaci biskup, odporúčaný sviatok
11.5. 18:00 * Alžbeta Pagáčová (jubileum)
piatok 13.5. 18:00 + Anna
Piata nedeľa po Pasche - o Samaritánke 15.5. 10:30 * Mária Štilichová (jubileum)
pondelok 16.5. 17:00 * Anička V. (narodeniny)
streda 18.5. 18:00 + Elena a Štefan
piatok 20.5. 18:00 + Helena, Gustáv, Anna, Jozef (p. Mianovská)
Šiesta nedeľa po Pasche - o slepom 22.5. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 23.5. 17:00 + Rozália (2.výr.) a Adam Martinusoví
streda 25.5. 18:00 * Ján, Soňa a Silvia Bebjak
piatok 27.5. 18:00 + Ľudovít, Ľudovít a Mária (p. Mianosvká)
Siedma nedeľa po Pasche - otcov 1. nicejského snemu 29.5. 10:30 * veriacich farnosti
pondelok 30.5. 17:00 * Jidka (narodeniny)
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín
 

deň

dátum

hodina

úmysel

sobota 14.5. 8:00 sv. liturgia v CMŠ
* komunita SSNPM v Trenčíne
       
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 17.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 18.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 18.00

Nedeľa  - 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) - 18.00 v zimnom období o 18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30, alebo podľa aktuálnych farských oznamov.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.


 

Podporte nás...


Pokyny
Potvrdenie
Poukázanie

 
Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.