Gréckokatolícka cirkev,
farnosť sv. Sedmopočetníkov PRIEVIDZA

Protopresbyteriát NITRA - TRENČÍN 
EparchiaBratislavská 

 

Farnosť zriadená 15. januára 2008 vyčlenením z farnosti Trenčín.Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne slávia od 1. júla 2007.

Počet obyvateľov v meste Prievidza: 48 978 *
Počet gréckokatolíkov v meste Prievidza: 169
Vzdialenosť od katedrály: 195 km

Správca farnosti: Mgr. Igor Cingeľ - excur. z Trenčína, 65 km 

Jurisdikčné územie: okresy Prievidza 202, Partizánske 89, Bánovce nad Bebravou 61

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti: 521
(* údaje sú uvádzané podľa sčítania obyvateľov z r. 2011)

Zoznam farárov a správcov farnosti:
Igor Cingeľ (excur. z Trenčína) 2008  

Čtec slúžiaci vo farnosti: Ing. Michal Jalčak 2010

Členovia pastoračnej rady (kurátori):

Patrocínium:
Dekrétom vladyku Petra Rusnáka z 13.7.2010 boli za patrónov farnosti ustanovení Naši svätí prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár (sviatok 27. júl).  

Chrám:sv. liturgie sa slávia v rímskokatolíckom Chráme Nanebovzatia Panny Márie (mariánsky kostol na cintoríne) v Prievidzi.


Viac na → Bohoslužby Prievidza

Podporte nás...

Prosíme o finančnú podporu na stavbu novej cerkvi a fary v Trenčíne!

 

Fotky z výstavby chrámu a fary

 

Za Vašu podporu vám pošleme ikonu alebo CD-čko

 


 

Internetový obchod www.svataikona.sk
zriadili a prevádzkujú farníci našej farnosti v Trenčíne. Zisk z predaja sa zaviazali darovať v plnom rozsahu na účely stavby cerkvi a pastoračného centra.