Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

6.6. 2021 - 21.6. 2021

 

Od 19.4.2021 sa obnovuje slávenie sv. liturgií za účasti veriacich - s obmedzením 1 veriaci na 15m2, deti do 10 rokov (v sprievode dospelej osoby) sa do tohto počtu nezaratávajú.

ZMENA MIESTA A ČASU SLÁVENIA NEDEĽNEJ A SVIATOČNEJ SV. LITURGIE V TRENČÍNE!
Keďže kaplnka sv. Anny v TN, vzhľadom k jej veľkosti, má obmedzené kapacity, budeme nedeľné sv. liturgie sláviť, až do odvolania, vonku pri poľnom oltári na Malej Skalke pri Trenčíne (pri svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika, tam kde bývajú púte), každú nedeľu o 9:00 hod. – alebo podľa aktuálnych farských oznamov.
Sv. liturgie počas cirkevného sviatku v týždni (aj na 1. piatok) budú v kostole Notre Dame v Trenčíne (na ul. 1. mája) - čas podľa aktuálnych oznamov. 

On-line prenos sv. liturgií z kaplnky sv. Anny v Trenčíne i z kaplnky bl. Tarzície v Trenčíne je možné sledovať na facebookovej stránke Gréckokatolícka farnosť Trenčín (počas týždňa v skupine Gréckokatolícka farnosť Trenčín). 


- sledovanie živých prenosov bohoslužieb môžete nájsť aj TU

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 6.6. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 7.6. 18:00 * Adam
streda 9.6. 18:00 + bratov a sestry (p. Timko)
piatok
Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, mulujúceho ľudí, odporúčaný sviatok, voľnica
11.6. 9:00 * Anna, Milan a Janka (p. Zvárová) 
sobota 12.6.   eparchiálna púť do Šaštína - Program
nedeľa 13.6. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * veriacich farnosti
pondelok 14.6. 18:00 * Róbert
streda 16.6. 18:00 * Janko D. (p. Timko)
piatok 18.6. 18:00 * Lenka a celá jej rodina
nedeľa 20.6. ZMENA MIESTA A ČASU sv. liturgia bude o 9:00 hod.  na pútnickej Malej Skalke pri Trenčíne - vonku pri poľnom oltári, kde bývajú púte  * Bibiana (narodeniny)
pondelok 21.6. 18:00 * Štefan a Martina
streda 23.6. 18:00 + kňaz Teodor
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 17.6.   sv. liturgia
* Juraj s rodinou
sobota 19.6. 8:00 sv. liturgia 
 
* v utorky a niektoré nedele (prípadne iné dni) sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom - v kaplnke sv. Ondreja. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská) v zimnom období o 17.00

Streda - 18.00 (slovenská) v zimnom období o 17.00

Piatok - 18.00  (slovenská) v zimnom období o 17.00

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00 v zimnom období o 17.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.