Bohoslužby sa slávia:

v rímskokatolíckej k
aplnke sv. Anny 
Adresa:
Námestie sv. Anny 164/2
911 01 Trenčín

v kaplnke bl. Tarzície
Adresa:
Dom sestier služobníc
(Cirkevná materská škola bl. Tarzície)
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
PORIADOK BOHOSLUŽIEB

19.5. 2019 - 3.6. 2019

 

KAPLNKA SV. ANNY, Námestie sv. Anny 164/2, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

nedeľa 19.5. 10:30 * veriacich farností TN a PD
pondelok 20.5. 18:00 + Ján, Anna a Peter Tajboš
streda 22.5. 18:00 * NÚD
nedeľa 26.5. 10:30  
streda 29.5. 18:00
19:00
sv. liturgia: * Jidka Križanová
veľká večiereň s lítiou
štvrtok
prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána
30.5. 18:00 * veriacich farností TN a PD
piatok
zdržanlivosť od mäsa
31.5. 18:00 + Mikuláš, Anna a Ján
sobota 1.6. 10:30 sv. liturgia s krstom Nataši Anny Ševcovovej
nedeľa 2.6. 18:00 * veriacich farností TN a PD
pondelok 3.6. 18:00 * rod. Čupalková
* kaplnka bl. Tarzície - myslí sa kaplnka v Dome sestier služobníc resp. v budove Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície, ul. Olbrachtova 28, 91101 Trenčín (vchod je z dvora - parkoviska, zo zadnej strany budovy)

KAPLNKA BL. TARZÍCIE - DOM SESTIER SLUŽOBNÍC (SSNPM), ul. Olbrachtova 28, Trenčín

deň

dátum

hodina

úmysel

štvrtok 23.5. 17:00 sv. liturgia
* Juraj Jakeš (jubileum)
piatok 24.5. 8:00 sv. liturgia
* v utorky a niektoré štvrtky alebo soboty v mesiaci sa slávia sv. liturgie na filiálke v Novom Meste nad Váhom. Rozpis tu.

Pondelok - 18.00 (cirkevnoslovanská)

Streda - 18.00 (slovenská)

Piatok - 18.00  (slovenská)

Nedeľa  - 18.00 (prvá v mesiaci)

                 10.30 (ostatné)

Druhú nedeľu v mesiaci sa slávi liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele v slovenskom jazyku.
Cirkevný sviatok v týždni (pracovné dni) -18.00
Ak pripadne cirkevný sviatok na deň pracovného pokoja alebo štátny sviatok liturgia je o 10.30.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku.