Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa chrámu bohoslužieb:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:30
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45, Sobota - 15:00 s nasledujúcou večierňou
(podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!

 


AKTUALITY z našej farnosti:

Farský výlet do Banskej Štiavnice 26.9. 

Plánujeme farský výlet. Ráno by bola liturgia o 7:15 pre tých, ktorý nemôžu ísť a tí, ktorí na výlet pôjdu, liturgia by bola v Banskej Štiavnici. Išlo by sa cca o 9:30 z Prievidze.

V rámci výletu by bola možno nejaká exkurzia, obed. Doprava autami podľa počtu ľudí. Výdavky (obed, exkurzia, doprava, ...) sú individuálne a znáša ich účastník. 
Detaily budú zistené a oznáené neskôr.


Najbližšie slávené liturgie

Deň Čas Bohosluža Úmysel
12.9. Nedeľa 10:30


13:30
Nedeľa pred povýšením svätého Kríža. 16. nedeľa po 50tnici. 7.hlas. Ukončenie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky.
Zbierka na seminár.

OPEKAČKA - Nedožery-Brezany, Spoločné popoludnie. Akatist (možno)
Farské oznamy
*za veriacich farnosti
13.9. Pondelok 16:15 Liturgia s platnosťou na utorok - sviatok
Povýšenie úctihodného a životodarného Kríža nad celým svetom.
Myrovanie. 
*na úmysel darcu
16.9. Štvrtok 15:45 Poprazdenstvo Povýšenia sv. Kríža. Svätá veľkomučenica Eufémia. (CSL) *Katarína
19.9. Nedeľa 10:30 Nedeľa po povýšení sv. Kríža. 17. nedeľa po 50tnici. Sv. Mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont *za veriacich farnosti
21.9. Utorok 7:45 Ukončenie sviatku Povýšenia sv. Kríža +Michal a Mária
23.9. Štvrtok 15:45 Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. +Anton
25.9. Sobota 15:00 Naša prepodobná matka Eufrozína. (CSL) *Ráchel
25.9. Sobota 15:45 Veľká večiereň na nedeľu.  
26.9. Nedeľa 7:15 18. nedeľa po 50tnici. Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa *za veriacich farnosti
26.9. Nedeľa xx:xx Farský výlet do Banskej Štiavnice, liturgia v B.Š.  

Hlas Sedmopočetníkov - dvojtýždenník

12.9.2021
29.8.202115.8.20211.8.2021
18.7.20214.7.2021, 20.6.2021.
6.6.202123.5.2021,  9.5.202124.4.202131.1.202128.12.202013.12.202029.11.2020
15.11.202025.10.202011.10.202028.9.202013.9.202030.8.202016.8.20203.8.2020
19.7.20205.7.202021.6.2020,  7.6.202024.5.2020,10.5.202025.4.2020
29.3.202015.3.20201.3.202016.2.20202.2.202019.1.20201.1.2020


Udalosti z našej farnosti

12.9.2021 Farský deň - opekačka

Opekačka bola nádherná a požehnaný čas. Vďaka.
Fotogaléria z opekačky na tomto odkaze: OPEKAČKA 2021

 

1.8.2021 :: Odpust (hody) ku sviatku Sedmopočetníkov, patrónov našej farnosti 2021:

Drahí bratia a sestry, vďaka za účasť, za jednotu v Eucharistickom Kristovi.
Možno pre tých, ktorí neboli prítomní alebo by si radi znova vypočuli homíliu otca vladyku Petra, ktorá zaznela na odpuste, prinášam možnosť si ju vypočuť, stiahnuť na tomto odkaze:

homília vladyku Petra 1.8.2021

Fotky z odpustu na odkaze: foto sú v dvoch adresároch (od 2 fotografov).
Ak by odkaz nefungoval, prosím, kontaktujte ma na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..OPATRENIA pri účasti na liturgiách a návštevách chrámu do odvolania:

- dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi (neplatí pre ľudí žijúcich v jednej domácnosti)
- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami - respirátor FFP2 alebo obdobný (KN95, FFP3).
- negatívny test nie je nutný
- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky alebo používame rukavice
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum
- SVÁTE PRIJÍMANIE sa podáva STRIKTNE na ruku (alebo veriaci si berie sám z diskosu).

Dišpenz od účasti na svätých liturgiách

Stále je v platnosti biskupmi vyhlásený dišpenz od povinnej účasti na svätých liturgiách v prikázané sviatky a nedele.
Ak ste v ohrozenej skupine ľudí covidom (starší ľudia, ľudia s chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva, ľudia s oslabenou imunitou, pred plánovaným operačným zákrokom, ... ) je na vašom zvážení účasť na liturgii. Vyhnite sa riziku nákazy. 

 


Možnosti podpory našej farnosti: 

Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

O farnosti

IČO farnosti: 42274966

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Farská rada

Ďňa 23.2.2020 prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 

Uvedenie nového správcu farnosti v Prievidzi

Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza