Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi (ak nie je uvedené inak)

Adresa chrámu bohoslužieb:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:30
Bežný deň - Utorok 15:45, Štvrtok - 7:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!
 

Najbližšie slávené liturgie

Deň Čas Bohoslužba Úmysel
17.6. Štvrtok 7:45 Liturgia +Jozef
19.6. Sobota 15:00 Liturgia. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. *Andrea
19.6. Sobota 15:45 Veľká večiereň na nedeľu  
20.6. Nedeľa 10:30 Liturgia. 3. hlas. 4. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup *za veriacich farnosti
20.6. Nedeľa 13:15 Liturgia v Žiari nad Hronom. Kostol Sedembolestnej Panny Márie  
22.6. Utorok 7:45 Liturgia. *Miroslav s rod.
24.6. Štvrtok 15:45 Liturgia. Odporúčaný sviatok. Narodenie úctihodného Pánovho proroka a predchodcu Jána (Krstiteľa). *Tadeáš
26.6. Sobota 15:00 Liturgia. +Ján
26.6. Sobota 15:45 Veľká večiereň na nedeľu  
27.7. Nedeľa 10:45 Liturgia. 4. hlas. 5. nedeľa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
V rámci liturgie bude krst.
*za veriacich farnosti
29.6. Utorok 15:30 Liturgia. Prikázaný sviatok. Svätí, slávni a všechválni apoštoli Peter a Pavol. *za veriacich farnosti
1.7. Štvrtok 7:45 Liturgia. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián *Božena
3.7. Sobota 15:00 Liturgia. Svätý mučeník Hiacynt. +Peter a Pavla
3.7. Sobota 15:45 Veľká večiereň na nedeľu  
4.7. Nedeľa 7:30 Liturgia. 5. hlas. 6. nedeľa po Päťdesiatnici. Náš otec sv. Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka sv. Simeona z Obdivuhodného vrchu.
Odpust v Trenčíne
*za veriacich farnosti Hlas Sedmopočetníkov - dvojtýždenník

6.6.2021
23.5.2021,  
9.5.2021
24.4.202131.1.202128.12.202013.12.202029.11.202015.11.202025.10.202011.10.2020
28.9.202013.9.202030.8.202016.8.20203.8.202019.7.20205.7.202021.6.2020,  
7.6.2020
24.5.2020,10.5.202025.4.202029.3.202015.3.20201.3.202016.2.20202.2.2020
19.1.20201.1.2020


Letný eparchiálny tábor - LET2021

Aj tohto roku sa plánuje (podľa možných opatrení) letný pobytový tábor pre deti od ukončeného 2.ročníka základnej školy do 18 rokov. Tábor sa bude konať v myjavskom prostredí s ubytovaním v hotely František (https://www.hotelfrantisek.sk/) . Svoj záujem môžte dať vedieť už teraz vášmu miestnemu gréckokatolíckemu kňazovi. Pre kapacitné obmedzenia ubytovania sa uprednostňujú deti našich aktívnych gréckokatolíckych veriacich z farností. Miestne farnosti môžu podporiť podporiť pobyt detí na tábore príspevkom na tábor (podľa rozhodnutia farskej rady).
Viac info bude dostupné čoskoro.
Prihlasovanie a bližšie info: https://grkatba.sk/prihlasovanie-na-let-ku-spustene-2/

OPATRENIA pri účasti na liturgiách a návštevách chrámu do odvolania:

- dvojmetrové rozostupy medzi účastníkmi (neplatí pre ľudí žijúcich v jednej domácnosti)
- do chrámu vstupujeme a zostávame s prekrytými hornými dýchacími cestami - respirátor FFP2 alebo obdobný (KN95, FFP3).
- negatívny test nie je nutný
- po vstupe do chrámu si dezinfikujeme ruky alebo používame rukavice
- nebozkávame ani sa nedotýkame ikon. Kontakt s predmetmi v chráme obmedzme na minimum
- SVÁTE PRIJÍMANIE sa podáva STRIKTNE na ruku (alebo veriaci si berie sám z diskosu).

Dišpenz od účasti na svätých liturgiách

Stále je v platnosti biskupmi vyhlásený dišpenz od povinnej účasti na svätých liturgiách v prikázané sviatky a nedele.
Ak ste v ohrozenej skupine ľudí covidom (starší ľudia, ľudia s chronickým ochorením dýchacieho ústrojenstva, ľudia s oslabenou imunitou, pred plánovaným operačným zákrokom, ... ) je na vašom zvážení účasť na liturgii. Vyhnite sa riziku nákazy. 

 


Možnosti podpory našej farnosti: 

Modlitbou - navzájom. Ostávajme v tejto vzájomnej duchovnej pomoci. 

Finančne: ak chcete podporiť našu farnosť finančne cez bankový prevod:

Bankový účet farnosti (IBAN): SK10 0200 0000 0042 4884 5953

Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

O farnosti

IČO farnosti: 42274966

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Farská rada

Ďňa 23.2.2020 prebehli tajné voľby členov farskej rady. Z výsledkov volieb vzišli 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. Štvrtý člen bol do farskej rady navrhnutý správcom farnosti.
Všetci členovia farsker rady zložili slávnostný sľub dňa 1.3.2020 pred svätou liturgiou a pred veriacimi farnosti. Tým započala farská rada svoju funkčnosť.
Všetkým členom farskej rady vyprosujme Božiu milosť a dary Svätého Ducha pri vykonávaní ich služby.
 

Uvedenie nového správcu farnosti v Prievidzi

Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.


Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza