Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckom  mariánskom chráme v Prievidzi

Adresa:

Mariánska 571/57, Prievidza, 971 01
(areál hlavného mestského cintorína)
GPS:
48,771385 18,635339


PORIADOK BOHOSLUŽIEB V PRIEVIDZI: 
(ak nie je uvedené inak, liturgie sa slávia v mariánskom chráme na cintoríne)


Bohoslužobný poriadok (všeobecný) 
Nedele:   10:30
Prikázaná sviatky v dňoch pracovného voľna: 10:30
Prikázané sviatky mimo dni pracovného voľna: 15:45
Bežný deň - Streda, Piatok: 15:45 (podľa bohoslužobného poriadku, sledujte aktuálne info).


Na Svätú a veľkú nedeľu PASCHY 12. apríla 2020 ráno o 7:00 h. s posvätením pasky  a myrovaním. 

Liturgie sú v slovenskom jazyku s cirkevno-slovanskými časťami, ak nie je uvedené inak.

!!! POZOR, počas Veľkého pôstu (sv. Štyridsiatnice) sa menia slúženia a aj časy slúžení počas týždňa. Sledujte oznamy !!!
 

Nasledujúce vyhlásené:

27.2.2020 :: Štvrtok :: 15:45 Liturgia
28.2.2020 :: Piatok :: 17:00 Liturgia Vopred posvätených darov. Posvätenie kolivy
29.2.2020 :: Sobota :: 15:00 Liturgia. Prvá pôstna sobota. Nasleduje večiereň.
29.2.2020 :: Sobota :: 16:00 Veľká večiereň na nedeľu
 1.3.2020 :: Nedeľa :: 10:30 Liturgia sv. Bazila Veľkého. Nedeľa Ortodoxie, svätenie ikon
3.3.2020 Utorok   :: 17:00 :: Pôstna večiereň (miesto si upresníme) 
5.3.2020 Štvrtok  :: 15:45 :: Liturgia (úmysel súkromný)
6.3.2020 Piatok   :: 15:30 :: Liturgia vopred posvätených darov (VPD). 
7.3.2020 Sobota   :: 11:00 :: Liturgia s panachýdou a čítaním hramôt. Druhá zádušná sobota.
8.3.2020 Nedeľa   :: 10:30 :: Liturgia sv. Bazila Veľkého. 2. pôstna nedeľa. 
10.3.2020 Utorok  :: 17:00 :: Pôstna večiereň (miesto si upresníme)
12.3.2020 Štvrtok :: 15:45 :: Liturgia (úmysel súkromný)
13.3.2020 Piatok  :: 17:00 :: Liturgia vopred posvätených darov (VPD).
14.3.2020 Sobota  :: 15:00 :: Liturgia s panachýdou a čítaním hramôt. Tretia zádušná sobota.                                                                        Hneď nasleduje večiereň s prenesením kríža.
15.3.2020 Nedeľa  :: 10:30 :: Liturgia sv. Bazila Veľkého. Krížupoklonná nedeľa. Vystavuje sa                                                                        Svätý Kríž na úctu a poklonu do stredu chrámu.
 
Dvojtýždenník Hlas sedmopočetníkov:

1.3.2020
16.2.2020

2.2.2020
19.1.2020
1.1.2020
 

UVEDENIE NOVÉHO SPRÁVCU FARNOSTI V PRIEVIDZI
 
V nedeľu 8.decembra 2019 pri sv. liturgii o 15:00 hod. v mariánskom chráme v Prievidzi bude uvedený nový správca gréckokatolíckej farnosti sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi a uskutoční sa kánonické prevzatie farnosti.
Od 1.12.2019 bol do tejto farnosti dekrétom vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu menovaný o. Mgr. Jozef Durkot, ktorý bol do toho času kaplánom vo farnosti Bratislava – Staré mesto. Zároveň bol dekrétom vladyku Petra uvoľnený z duchovnej správy tejto farnosti o. Mgr. Igor Cingeľ, ktorý spravoval farnosť „exccurendo“ od jej vzniku. 
Gréckokatolícka farnosť sv. Sedmopočetníkov v Prievidzi vznikla 15. januára 2008. Sv. liturgie sa v Prievidzi pravidelne začali sláviť 1. júla 2007. Prievidza bola od 1.7.2007 do 15.1.2008 – filiálkou gréckokatolíckej farnosti Trenčín. Od 15.1.2008 je samostatnou farnosťou, ale bola v správe zo sídla v Trenčíne.
Nový správca farnosti bude teda prvým kňazom, ktorý bude trvalo bývať v Prievidzi (na tento účel zakúpilo bratislavské biskupstvo byt na ul. Makovického 12 na sídlisku Sever v Prievidzi, kde bude aj sídlo farnosti a farský úrad). Vyprosujeme v modlitbách novému správcovi o. Jozefovi i všetkým farníkom v Prievidzi plnosť milostí Svätého Ducha a silný príhovor patrónov farnosti sv. Sedmopočetníkov – Cyrila, Metoda, Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda a Angelára.
12 rokov a 5 mesiacov sme boli v pravidelnom kontakte pri sv. liturgiách i iných príležitostiach. Za tento čas sme Bohu vďační a veríme, že aj naďalej budeme v modlitbách spojení.

 

Kontakt na správcu farnosti:
o. Jozef Durkot
+421 903 305 298
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Gréckokatolícke bohoslužby v iných farnostiach a mestách na západnom a strednom Slovensku: http://grkatba.sk/kam-na-liturgiu/

"Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.“
(Tropár patrónom farnosti sv. sedmopočetníkom)

Viac na → Farnosť Prievidza