Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:
nedeľa 6. decembra 2020 o 10:00 hod.    


nasledujúce:
 
štvrtok 10. decembra 2020 o 17:00 hod. 
nedeľa 13. decembra 2020 o 8:00 hod. 


   

Od 16.11.2020 sa bohoslužby slávia podľa nových usmernení, ktoré sú na úvodnej stránke a na stránke našej eparchie.

Pre našu farnosť Trenčín a filiálku Nové Mesto nad Váhom platia od 12.12.2020 sprísnené pravidlá. Ich obsah ja na úvodnej stránke. 

undefined