Bohoslužby sa slávia v rímskokatolíckej kaplnke sv. Ondreja 

Adresa:
ul. Československej armády
91501 Nové Mesto nad Váhom

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

najbližšie:
utorok 13. augusta 2019 o 17:00 hod.          + Milena Mézešová, panychída, 40-dňová

nasledujúce:
nedeľa 18. augusta 2019 o 8:00 hod.         * na úmysel Mariany 
utorok 27. augusta 2019 o 17:00 hod.         

sobota 7. septembra 2019 o 15:00 hod. - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Stará Turá - sobáš so sv. liturgiou Mgr. Gabriely Hrušovskej a Bc. Martina Rusinka

sobota 7. septembra 2019 o 17:00 hod. - farský kostol Prepozitúra Panny Márie Nové Mesto nad Váhom - novomestská púť - sv. omša na nádvorí: kazateľom bude vladyka Cyril Vasiľ SJ z Ríma